Gratulacje z okazji zdania egzaminu

Egzamin, niezależnie na którym stopniu edukacyjnym, to szczególny, zazwyczaj przełomowy moment w naszym rozwoju intelektualnym. Cały ten proces wiąże się zazwyczaj z niemałym wysiłkiem, który zasługuje na szczere gratulacje.

 

Takie serdeczne słowa gratulacji otrzymujemy zazwyczaj od bliskich nam osób (członków rodziny czy przyjaciół), ale także nauczycieli akademickich i promotorów. Mogą one przybierać mniej lub bardziej oficjalną formę.

Jak napisać gratulacje z okazji zdania egzaminu?

Pisemna forma tych gratulacji ma zazwyczaj charakter oficjalny i przyjmuje zasady standardowego listu czy pisma. Treść gratulacji z okazji zdania egzaminu zawiera zatem:
- datę i miejsce stworzenia listu gratulacyjnego,
- imię i nazwisko adresata oraz bezpośredni grzecznościowy zwrot do niego,
- właściwą treść gratulacji (zazwyczaj są one połączone z życzeniami powodzenia i pomyślności w przyszłości oraz wyrażeniem uznania dla egzaminowanego za jego trud włożony cały proces twórczy),
- zakończenie oraz podpis nadawcy.

Jeśli gratulacje będą przesyłane drogą elektroniczną w formie krótszej wiadomości, powyższe składniki niekoniecznie muszą zostać w niej ujęte.

Formy gratulacji z okazji zdania egzaminu

Oprócz tradycyjnego listu czy kartki okolicznościowej miłym akcentem są także kwiaty czy drobny upominek rzeczowy dla ucznia czy studenta zdającego egzamin. Najczęściej są to książki (albo kierunkowe, związane z przyszłym rozwojem intelektualnym zainteresowanego, albo bardziej rozrywkowe), gadżety takie jak długopis, wieczne pióro lub karnety na wydarzenia kulturalne. Formą gratulacji i wyrażenia uznania dla osoby zdającej egzamin będzie również zaproszenie na świąteczny obiad lub kolację do jakiejś miłej restauracji.

Jak przekazać gratulacje osobie, która zdała egzamin?

Najlepiej zrobić to osobiście – miłą niespodzianką będzie oczekiwanie na korytarzu z bukietem kwiatów, które można wręczyć bezpośrednio po egzaminie. Oficjalne gratulacje można złożyć właśnie podczas wspólnego, odświętnego posiłku. Jeśli nie mamy możliwości osobistego spotkania adresatem gratulacji, dobrze jest wykonać telefon lub wysłać elektroniczną wiadomość tekstową.

Komentarze