Kondolencje z powodu śmierci dziecka

Śmierć dziecka jest bardzo traumatycznym przeżyciem dla jego najbliższych, czyli rodziców, zwłaszcza jeśli odchodzi dziecko będące w bardzo młodym wieku. Kondolencje składane z powodu śmierci dziecka wymagają zatem szczególnej delikatności i wyczucia.

W momencie śmierci dziecka rodzice potrzebują ogromnego wsparcia bliskich i życzliwych im osób (rodziny i przyjaciół). Niejednokrotnie odpowiednio taktownie sformułowane i wyrażone kondolencje potrafią podnieść żałobników na duchu i dodać otuchy w tym trudnym czasie. Warto zadbać o takie mentalne wsparcie rodziców i przygotować się do złożenia stosownych kondolencji.

Jak napisać kondolencje z powodu śmierci dziecka?

Najbardziej uroczystą i elegancką formą złożenia wyrazów współczucia z powodu śmierci dziecka jest „list kondolencyjny”. W jego treści możemy zawrzeć wspomnienie o zmarłej osobie, opis doświadczeń z nią związanych, wymienić pozytywne, wartościowe cechy, którymi się odznaczała czy własne odczucia względem tej osoby. Warto wspomnieć o niewinności małego dziecka, jego beztrosce, czystości i szczerości zachowań.
Styl listu powinien być podniosły, ale jednocześnie prostolinijny i emanujący szczerością przekazu. Dla jego przejrzystości należy zastosować podstawowe elementy formy pisanej jak:
- data i miejsce,
- adresat kondolencji,
- zwrot grzecznościowy,
- 2-3 treściwe akapity stanowiące dobre wspomnienie zmarłego dziecka oraz podpis nadawcy.

Niezależnie od stosunków, jakie łączyły nas ze zmarłym, ton listu powinien być pełen szacunku o niego. Na końcu treści dobrze jest wyrazić swoją gotowość do pomocy, jeśli taka konieczność zaistnieje.

Formy kondolencji z powodu śmierci dziecka

Kondolencje z powodu śmierci dziecka to słowa wsparcia, które płyną w osobistych rozmowach między żałobnikami, ale mogą zostać przekazane również listownie, w formie eleganckiego pisma.

Jak dostarczyć kondolencje osobie, której zmarło dziecko?

Jak zostało powiedziane, czas na składanie kondolencji z powodu śmierci dziecka to wszystkie chwile około pogrzebowe. Jeśli mieszkamy w zbyt dużej odległości i nie uczestniczymy osobiście w uroczystości pogrzebowej, słowa kondolencji możemy skierować za pośrednictwem poczty (wysyłając wcześniej napisany list kondolencyjny).


Komentarze