Kondolencje z powodu śmierci kolegi

Śmierć znajomej osoby (niekoniecznie członka rodziny) jest zawsze trudnym i bolesnym dla żałobników przeżyciem. Są to okoliczności, w których trudno czasem taktownie wyrazić gotowość wsparcia mentalnego i duchowego. W tej sytuacji dobrze jest przygotować kondolencje w sposób przemyślany i taktowny.

 

Kondolencje to forma wypowiedzi, która rządzi się swoimi charakterystycznymi zasadami. Niezależnie od tego, czy wyrazy współczucia składamy osobiście, czy przesyłamy w formie okolicznościowego listu, należy pamiętać o najważniejszych składnikach, na których wypowiedź ta powinna zostać oparta.

Jak napisać kondolencje z powodu śmierci kolegi/koleżanki?

List kondolencyjny powinien rozpoczynać się od zwrotu grzecznościowego, np. Pragnę wyrazić najgłębsze uczucia żalu z powodu… lub Składam głębokie kondolencje z powodu… . W dalszej kolejności warto wspomnieć o naszych osobistych odczuciach związanych ze śmiercią konkretnej osoby. Jeśli dobrze ją znaliśmy, można krótko odnieść się do jej zalet i zasług. Jeśli nie – można pozostać przy uniwersalnych sformułowaniach ogólnie związanych z faktem żałoby, wyrażających jak bardzo nam przykro. Ważnym elementem każdych kondolencji jest zapewnienie żałobnika o naszej gotowości wsparcia go w razie potrzeby (chodzi tu zarówno o pomoc psychiczną, emocjonalną, jak i materialną).

Formy kondolencji z powodu śmierci kolegi/koleżanki

Kondolencje z powodu śmierci kolegi składa się zazwyczaj na dwa sposoby – ustnie, kiedy uczestniczymy w uroczystościach pogrzebowych i stypie, lub w formie pisemnej, jako list kondolencyjny, z zachowaniem wszystkich reguł pisma okolicznościowego. Zwyczajowo dodatkiem do kondolencji jest złożenie na grobie zmarłego wiązanki lub wieńca pogrzebowego, przy którym można umieścić specjalną wstęgę zawierającą informację o tym, kto jest jego ofiarodawcą.

Jak dostarczyć takie kondolencje?

Najlepiej jest złożyć takie kondolencje osobiście lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. Opisany wyżej list kondolencyjny to najbardziej uroczysta forma wyrażenia wyrazów współczucia z powodu śmierci kolegi czy koleżanki. Mniej elegancką i raczej mało taktowną drogą przesłania kondolencji jest wiadomość elektroniczna.

Komentarze