Kondolencje z powodu śmierci męża

Wiadomość o śmierci najbliższej osoby często wzbudza wiele przykrych emocji, z którymi nie zawsze potrafimy sobie poradzić, zwłaszcza gdy problem dotyczy odejścia osoby, z którą dzieliło się całe życie, np. męża. W takiej sytuacji odpowiednio złożone kondolencje mogą załagodzić traumę i pomóc w przeżyciu najtrudniejszych momentów.

 

Niezależnie od liczby przeżytych wspólnie lat ostatnie pożegnanie męża jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń emocjonalnych dla kobiety. Taka sytuacja wymaga taktownego i empatycznego wsparcia ze strony przyjaciół i rodziny. Odpowiednie sformułowane i przekazane słowa kondolencji mają szansę przynajmniej w części złagodzić trudy związane z przeżywaniem żałoby po zmarłym mężu.

Jak napisać kondolencje z powodu śmierci męża?

Przy tworzeniu kondolencji najważniejsza jest oszczędność słów oraz gestów, bowiem żałobnik, oprócz słów pocieszenia, pragnie po prostu obecności drugiej osoby i odczuwalnego, choć niewyrażonego werbalnie, wsparcia emocjonalnego. Jeśli nie możemy być obecni podczas uroczystości pogrzebowej, najlepiej jest napisać specjalny list kondolencyjny. Jest to najbardziej stosowna forma wyrażenia wyrazów współczucia z powodu śmierci męża. Ważny jest zarówno schemat oficjalnej formy listu, z uwzględnieniem takich elementów jak: data i miejsce, nagłówek, zwrot grzecznościowy, zwięzła treść właściwa oraz podpis nadawcy, jak i stonowany i adekwatny styl tej wypowiedzi, a więc wyrażenie żalu i odniesienie się bezpośrednio do osoby zmarłego, podkreślając jego zalety i pozytywną osobowość.

Formy kondolencji z powodu śmierci męża

Podczas uroczystości pogrzebowej kondolencje z powodu śmierci męża składamy osobiście – może im towarzyszyć uścisk z żałobnikiem oraz złożenie na grobie zmarłego specjalnego wieńca czy bukietu okolicznościowego. Kondolencje w formie listu przekazujemy wówczas, gdy nie możemy być obecni na miejscu lub gdy osoba zmarła nie zbyła nam byt bliska, ale na tyle znana, że chcemy złożyć jej rodzinie wyrazy współczucia.

Jak dostarczyć kondolencje osobie, której zmarł mąż?

Jest to forma, którą najlepiej jest przekazywać ustnie i osobiście. Jeśli z różnych względów nie jest to możliwe, list kondolencyjny można wysłać za pośrednictwem poczty. Ze względu na specyfikę sytuacji raczej nie wysyła się kondolencji w treści SMSa czy e-maila.

Komentarze