Kondolencje z powodu śmierci taty

Kondolencje to sposób na wyrażenie wyrazów współczucia związanych ze śmiercią bliskiej osoby. Gdy odchodzą rodzice, trauma jest szczególnie dotkliwa dla żegnających je dzieci. Warto wówczas w sposób taktowny i empatyczny skierować do nich odpowiednio sformułowane słowa wsparcia i solidarności.

 

Szczególną wartość mają kondolencje zawierające akcent osobisty, co nadaje im nieco oswajającego charakteru. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z uroczystej, eleganckiej formy ich przekazania. Oprócz kondolencji słownych najczęściej powstają te, które zapisujemy i wysyłamy w formie okolicznościowego listu.

Jak napisać kondolencje z powodu śmierci taty?

Kiedy składamy komuś wyrazy współczucia z powodu śmierci taty, a sami dobrze go znaliśmy, warto pokusić się o osobisty akcent w treści kondolencji. W swojej uroczystej formie list kondolencyjny powinien zawierać:
- datę i miejsce, w którym zostają przekazane wyrazy współczucia,
- zwrot grzecznościowy do adresata np. Pragnę złożyć najszczersze wyrazy współczucia… albo Składamy kondolencje z powodu…
- właściwą treść kondolencji, która powinna być stosunkowo zwięzła i treściwa (warto wspomnieć o zaletach i talentach zmarłego ojca, pozytywnych cechach jego charakteru czy rozmaitych zasługach),
- podpis nadawcy wraz z kończącym zwrotem grzecznościowy np.  Z wyrazami szacunku… albo Łącząc się w żalu…

Należy pamiętać, aby wszelkie zwroty grzecznościowe do adresata kondolencji z powodu śmierci taty zapisywać wielką literą.

Formy kondolencji z powodu śmierci taty

Wyrazy współczucia wobec żałobników przybierają zazwyczaj formę ustną – kondolencje składamy podczas uroczystości pogrzebowej lub w trakcie okolicznościowego poczęstunku organizowanego tuż po ceremonii kościelnej.
Dopuszczalne jest również złożenie kondolencji z powodu śmierci taty w formie rozmowy telefonicznej. Nie zawsze możemy bowiem uczestniczyć w pogrzebie i spotkać się rodziną zmarłego osobiście.

Jak dostarczyć kondolencje osobie, której zmarł tata?

Kondolencje to na tyle podniosła i poważna forma wypowiedzi, że nie wypada przekazywać ich za pośrednictwem, mocno skrótowej, wiadomości SMS czy e-mail. Ze względu na szacunek dla zmarłego oraz żałobników należy stosować bardziej bezpośrednie środki wyrazu. Jeśli mieszkamy w dalekiej odległości i decydujemy się na list kondolencyjny, zadbajmy o jego estetykę i czytelność. Przesyłkę można wysłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Komentarze