Kondolencje z powodu śmierci żony

Śmierć żony jest dla mężczyzny jednym z najtrudniejszych momentów w życiu. W takiej sytuacji rodzina i przyjaciele powinni okazać mu stosowne wsparcie i wyrazić gotowość pomocy na rożnych płaszczyznach – od emocjonalnej po materialną.

 

Forma kondolencji z powodu śmierci żony zależeć będzie od stopnia relacji, jaka łączy nas z wdowcem. Jeśli są to kontakty rodzinne lub przyjacielskie, wyrazy wsparcia będą naturalnym odruchem i chęcią pomocy bliskiej osobie. Kondolencje bardziej oficjalne będą płynęły ze strony osób związanych z żałobnikiem np. zawodowo. Niezależnie od tego należy pamiętać, że kondolencje z powodu śmierci żony powinny być wyważone, empatyczne, a przy tym pozostawać w życzliwym tonie.

Jak napisać kondolencje z powodu śmierci żony?

W przypadku listu kondolencyjnego należy zachować wszystkie zasadnicze dla tego typu tekstu składniki, czyli:
- datę i miejsce złożenia wyrazów współczucia (najczęściej jest to data pogrzebu),
- zwrot grzecznościowy do adresata (pisany zawsze z wielkiej litery),
- właściwa treść kondolencji, która nie powinna skupiać się jedynie na smutku i rozpaczy, ale koncentrować się również na hasłach mających dodać wdowcowi otuchy i wsparcia,
- podpis.

Co ważne, słowa kondolencji z powodu śmierci żony nie muszą, a nawet nie powinny być zbyt wylewne. Większą wartość dla żałobnika będą miały proste słowa wyrażające współczucie.

Formy kondolencji z powodu śmierci żony

Najtrafniejszą formą wyrażenia kondolencji jest osobista rozmowa z pogrążonym w żałobie mężem. Pozwala ona jednocześnie na wyrażenie wsparcia i bliskości w postaci różnorakich gestów i uścisków. Bardziej oficjalnym sposobem jest opisany list kondolencyjny (forma stosowana zazwyczaj w przypadku zbiorowego nadawcy kondolencji, np. znajomych z pracy). Symbolicznym wyrazem łączności w żalu jest także złożenie na grobie zmarłej żony okolicznościowego wieńca z odpowiednią dedykacją.

Jak dostarczyć kondolencje wdowcowi?

Kondolencje to specyficzna forma wyrazu, którą najlepiej przekazać osobiście, uczestnicząc w uroczystości pogrzebowej. Jest to okazja to rozmowy z żałobnikiem i wyrażenia wsparcia w formie werbalnej oraz niewerbalnej. Kondolencje można przekazać również telefonicznie, ale raczej nie poprzez SMS, gdyż jest to forma wymagająca odpowiedniej powagi. Z kolei list okolicznościowy można wysłać za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Komentarze