Podziękowania dla chrzestnych

Rodzice chrzestni to szczególne osoby w życiu każdego ochrzczonego dziecka. Według tradycji zakłada się, że mają oni pełnić rolę zastępców rodziców, kiedy ich zabraknie, lub wspierać ich w procesie wychowania. Podczas uroczystości chrzcielnej rodzicie w imieniu dziecka wręczają chrzestnym specjalne podziękowania za gotowość do pomocy.

 

Zgadzając się na funkcję ojca czy matki chrzestnej, rodzice chrzestni decydują się na czynny udział w rozwoju duchowym i intelektualnym dziecka. Wymaga to od nich szczególnej odwagi i gotowości do działania również w trudnych chwilach. Warto w tym wyjątkowym dniu wyrazić wobec nich szczególne podziękowania. Nie tylko w imieniu samego dziecka, ale także jego biologicznych rodziców.

Jak napisać podziękowania dla chrzestnych?

Zazwyczaj takie podziękowania przybierają formę pisemną. Dziękujemy na okolicznościowych karnetach, które stanowią dla ich adresatów wyjątkową pamiątkę. Należy pamiętać, aby w treści podziękowań dla chrzestnych umieścić:
- datę i miejsce (czyli datę dnia przyjęcia przez dziecko sakramentu),
- nagłówek (grzecznościowy, bezpośredni zwrot do adresata),
- właściwą treść podziękowań,
- podpis (rodzice lub rodzice w imieniu dziecka).

Formy podziękowań dla chrzestnych

Oprócz kartki czy listu dobrym pomysłem na wyrażenie wdzięczności jest także spersonalizowany upominek, np. zdjęcie chrześniaka w ozdobnej ramce, odcisk stopy albo rączki z towarzyszącym mu wierszykiem. Do takiego pakietu można również dołączyć słodycze lub inny drobiazg, który sprawi radość zainteresowanemu wykonany, np. metodą decoupage.

Jak przekazać podziękowania dla chrzestnych?

Najczęściej robią to rodzice bezpośrednio w dniu chrztu, np. podczas okolicznościowego obiadu po ceremonii w kościele. Nie musi to być moment przygotowany oficjalnie i nie muszą w nim uczestniczyć pozostali goście.

Komentarze