Podziękowania dla promotora

Promotor to jedna z najważniejszych osób, której powierzamy nasz rozwój intelektualny podczas studiów. Towarzyszy procesowi pisania przez nas pracy dyplomowej, czuwa nad przebiegiem naszej obrony, w razie wątpliwości zawsze możemy na niego liczyć. Za to należą mu się wyjątkowe podziękowania.

 

Podziękowanie dla promotora może przybierać bardzo różnorodne style i formy. Wiele zależy od stopnia i charakteru naszej relacji z nim. Najczęściej studenci decydują się na stworzenie oficjalnego listu, kartki, której towarzyszy rzeczowy podarunek.

Jak napisać podziękowania dla promotora?

Pisemną formę podziękowań dobrze jest oprzeć na podstawowych elementach oficjalnego pisma, do których należą:
- data i miejsce, w którym wręczane są podziękowania (można tutaj dodać również nazwę uczelni wyższej),
- nagłówek (czyli oficjalny zwrot do adresata, zazwyczaj z tytułem doktora, doktora habilitowanego czy profesora),
- właściwa treść podziękowań (dziękujemy zazwyczaj za opiekę merytoryczną i techniczną nad procesem uzyskania tytułu zawodowego),
- podpis.

Formy podziękowań dla promotora

Oprócz tradycyjnie wypisanej kartki czy pisma promotorom wręczamy zazwyczaj kwiaty, ale dobrym zwyczajem jest także przygotowanie przez studentów mniej lub bardziej kosztownego podarunku. Jeśli dobrze znamy naszego opiekuna naukowego, możemy pokusić się o jakiś bardziej osobisty drobiazg, który sprawi mu przyjemność, np. książkę ulubionego autora czy karnet na wydarzenie kulturalne. Chcąc trzymać się schematów uniwersalnych, powinniśmy zdecydować się na gadżet typu wieczne pióro, elegancki długopis czy notes. Coraz częściej przy dobrych relacjach z promotorem studenci decydują się na zaproszenie swojego pedagoga na wspólne wyjście na kawę, lody czy lampkę wina.

Jak przekazać podziękowania dla promotora?

Robimy to zazwyczaj osobiście tuż po obronie pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej. Przy życzeniach słownych i uścisku dłoni wręczamy list oraz bukiet kwiatów. Scenariusz jest podobny niezależnie od tego, czy będą to podziękowania indywidualne czy zbiorowe.

Komentarze