Przeprosiny dla nauczyciela

Autorem przeprosin dla nauczyciela jest zazwyczaj uczeń lub uczniowie, który wykazali się nieodpowiednim zachowaniem. Niezależnie od rodzaju przewinienia, aby przeprosiny można było uznać za udane, muszą one płynąć prosto z serca i zostać przekazane w odpowiedniej formie.

 

Niezależnie od stopnia naszej relacji z pedagogiem naganne zachowanie w szkole wymaga przygotowanie odpowiedniej formy przeprosin, które zazwyczaj mają charakter typowo formalny i oficjalny.

Jak napisać przeprosiny dla nauczyciela?

Tradycyjny list z przeprosinam wydaje się być w przypadku nauczuciela trafioną formą przeprosin. Tego typu listy nie są zbyt często spotykane w dzisiejszej zelektronizowanej rzeczywistości, przez co możemy zostać doceneni za naszą oryginalność. Warto przy tym pamiętać o kilku zasadach formy pisanej:
- należy rozpocząć od zwrotu grzecznościowego, np. Szanowna Pani…., Drogi Panie Janku...,
- właściwa treść przeprosin powinna obejmować opis tego, co zrobiliśmy, wyrażenie skruchy oraz chęci poprawy,
- można tu również umieścić dodatkową obietnicę mówiącą, że określone zachowanie nie będzie miało więcej miejsca,
- podpis ucznia,
- na początku lub na końcu warto dodać datę i miejsce - dla zachowania formalnego wymiaru pisma.

Formy przeprosin dla nauczyciela

Oprócz listu przekazanego osobiście lub za pośrednictwem sekretariatu najlepszym rozwiązaniem okazuje się często bezpośrednia rozmowa z pedagogiem i wręczenie mu symbolicznego bukietu kwiatów w ramach przeprosin.

Jak dostarczyć przeprosiny nauczycielowi?

Na najlepsze efekty można liczyć przy osobistym przekazaniu przeprosin. Tradycyjny list dostarczony przez kuriera czy listonosza również może przynieść oczekiwane z nadzieją efekty. Wiele zależy również od tego, czego dokładnie dotyczą przeprosiny i jak poważne było nasze przewinienie. Możemy poprosić nauczyciela o indywidualne spotkanie po lekcjach lub w trakcie przerwy.

Komentarze