Życzenia na bierzmowanie

Bierzmowanie to jeden z najważniejszych sakramentów przyjmowanych w Kościele chrześcijańskim. Zgodnie z tradycją stanowi, drugi po chrzcie świętym, sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Ze względu na jego doniosłość z tej okazji organizuje się przyjęcia, podczas których goście mają okazję do złożenia życzeń osobie bierzmowanej.

 

Uważa się, że sakrament bierzmowania (wtajemniczenia we wspólnotę Kościoła) udzielany jest przez samego Ducha Świętego, a kapłan jedynie pośredniczy w obrzędzie. Jest to ważne wydarzenie w życiu każdego młodego, świadomego już, chrześcijanina. Przyjęło się udzielać sakramentu bierzmowania młodzieży w wieku 15/16 lat. Podobnie jak w przypadku chrztu czy pierwszej komunii świętej, życzenia składa się w trakcie przyjęcia okolicznościowego organizowanego po ceremonii w kościele.

Jak napisać życzenia na bierzmowanie?

Z uwagi na ściśle religijny charakter wydarzenia życzenia dla osoby bierzmowanej są tworzone właśnie w taki stylu. Najczęściej zapisujemy je na okolicznościowych karnetach, które dołączamy do kopert z pieniędzmi lub podarków rzeczowych. Nienależnie od relacji i stopnia pokrewieństwa z bierzmowanym przy pisaniu życzeń należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

1) na początku powinien znajdować się nagłówek w formie bezpośredniego zwrotu do adresata życzeń na bierzmowanie;

2) właściwa treść życzeń z okazji bierzmowania powinna dotyczyć przede wszystkim duchowej sfery rozwoju bierzmowanego, odwoływać się do wiary i form jej praktykowania. Słowa kierowane do adresata powinny jednak pozostać w tonie życzliwości i serdeczności, a nie pouczania;

3) ważny jest odręczny podpis oraz data i miejsce, w którym powstały życzenia lub w którym są one przekazywane (za jakiś czas będzie to dla bierzmowanej osoby doskonała pamiątka tego dnia).

Forma życzeń na bierzmowanie

Oprócz tradycyjnych kartek i listów, które towarzyszą życzeniom składanym słownie, goście przekazują bierzmowanemu różnorodne podarunki rzeczowe – mogę one dotyczyć również sfery religijnej, np. różaniec, medalik czy święty obrazek, a ostatnio coraz częściej – pisana ikona.

Popularne są wciąż wartościowe prezenty takie jak sprzęt sportowy, elektroniczny czy galanteria. Najlepszą i najbardziej pożądaną formą życzeń z okazji bierzmowania jest serdeczny uścisk i kilka słów płynących prosto z serca.

Jak przekazać życzenia na bierzmowanie?

Jeśli nie możemy osobiście spotkać się z młodą osobą bierzmowaną, musimy wykorzystać możliwość przesyłki kurierskiej (jeśli zależy nam na czasie) lub pocztowej. Dobrze jest jednak na żywo uczestniczyć i świadkować temu wyjątkowemu, duchowemu wydarzeniu.

Komentarze