Życzenia na Dzień Nauczyciela

 

Dniem Nauczyciela nazywany jest Dzień Edukacji Narodowej. Jest to polskie święto pracowników oświaty ustanowione w 1972 roku i wyjątkowa okazja, by swoją uwagę skupić na nauczycielach i wychowawcach oraz innych pracownikach oświaty oraz wyrazić wdzięczność za ich trud i poświęcenie włożone w proces nauczania.

 

Dzień Edukacji Narodowej stanowi pamiątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej (utworzonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego). Współczesny Dzień Nauczyciela to potoczna nazwa tego święta. W Polsce Dzień Nauczyciela jest obchodzony oficjalnie i bardzo uroczyście. Niejednokrotnie jest to okazja nie tylko do złożenia życzeń pracownikom oświaty, ale także do nagrodzenia ich i wyróżnienia za szczególne zasługi w procesie nauczania i wychowania dzieci i młodzieży (w tym dniu odznaczenia wręcza również Minister Edukacji Narodowej).

Życzenia dla nauczycieli składają w tym dniu przede wszystkim wdzięczni uczniowie, który robią to w rozmaity sposób.

Jak napisać życzenia dla nauczyciela?

Pisane życzenia z okazji Dnia Nauczyciela to zazwyczaj kartka okolicznościowa lub list – jego nadawca może być indywidualny lub zbiorowy (jeśli uczniowie wspólnie decydują się na napisanie życzeń ulubionemu nauczycielowi lub wychowawcy). Niezależnie od tego, ich treść powinna być oparta na kilu zasadniczych elementach:

1) bezpośrednim, serdecznym i uprzejmym zwrocie do adresata (z wielkich liter np. Droga Pani Joasiu…, Szanowny Panie Dyrektorze…),

2) właściwej treści życzeń, w których zazwyczaj zawiera się serdeczne słowa dotyczące satysfakcji z pracy zawodowej, ale także z życia prywatnego,

2) podpisie (w przypadku życzeń zbiorowych miło jest, gdy podpisze się każdy uczeń z grupy).

Forma życzeń dla nauczyciela

Oprócz tradycyjnych bukietów i kart okolicznościowych, uczniowie i wychowankowie przygotowują dla swoich pedagogów niekonwencjonalne niespodzianki. Miłymi prezentami pamiątkowymi okazują się kolaże zdjęć, albumy, tabla, czy przedmioty z zabawnymi sentencjami i cytatami.

Dzień Nauczyciela to dobra okazja, by wspólnie zaprosić swojego wychowawcę na kawę, lody czy wycieczkę, spędzić razem czas i porozmawiać o innych sprawach niż lekcje, szkoła i materiał nauczania. Dla pedagoga jest to okazja, by lepiej poznać podopiecznych, co w konsekwencji może przyczynić się do poprawy jakości jego pracy.

Jak przekazać życzenia dla nauczyciela?

Życzenia na Dzień Nauczyciela przekazuje się zazwyczaj osobiście podczas uroczystego apelu szkolnego lub późniejszego prywatnego spotkania, a jeśli nie ma takiej możliwości - wykorzystuje się rozmowy telefoniczne, pocztę elektroniczną lub SMS-y (o ile mamy kontakt do konkretnego nauczyciela).

Komentarze