Życzenia wielkanocne

Wielkanoc to jedno z dwóch najważniejszych świąt w kalendarzu chrześcijańskim. Stanowi jednocześnie znakomitą okazję do złożenia bliskim specjalnych wielkanocnych życzeń. Mogą przybierać one dwojaką formę – bardziej tradycyjną oaz nowoczesną, dostosowaną do współczesnych mediów.

 

W religii chrześcijańskiej Święta Wielkanocne mają najważniejsze znaczenie. Związane są z tajemnicą Zmartwychwstania Chrystusa – dokładnie upamiętniają Jego śmierć i zmartwychwstanie. W Polsce zwyczajowo Wielkanoc, podobnie jak Boże Narodzenie, obchodzi się w gronie rodzinnym i jest to doskonała sposobność do złożenia sobie serdecznych wielkanocnych życzeń. Składa się je jednak nie tylko najbliższym krewnym, ale również współpracownikom, podwładnym czy przyjaciołom.

Jak napisać życzenia wielkanocne?

Formułę życzeń na Wielkanoc można dopasować do ich adresata i rodzaju relacji, jaka nas z nim łączy. Mogą mieć one charakter oficjalny, przyjacielski, bardziej poufały, a czasami nawet humorystyczny.

W trakcie redagowania życzeń wielkanocnych warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

- można (choć nie trzeba) rozpocząć od umieszczenia daty i miejsca w prawym górnym rogu strony,

- życzenia mają charakter uprzejmego zwrotu wyrażającego szacunek, dlatego na samym początku należy zwrócić się bezpośrednio do adresata w życzliwym tonie np. Droga Joanno…

Jeśli zwrot w wołaczu zakończony jest wykrzyknikiem, wówczas pierwszy akapit tekstu należy rozpocząć wielką literą. Kiedy wołacz kończy się przecinkiem, kolejne zdanie rozpoczyna się małą literą. Zwroty bezpośrednie należy zawsze zapisywać wielką literą. Trzeba pamiętać o umieszczeniu swojego podpisu na końcu treści życzeń.

Schemat budowy życzeń z okazji Wielkanocy:

1. Data i miejscowość powstania życzeń (najczęściej prawy górny róg).

2. Zwrot okolicznościowy, bezpośredni.

3. Tekst życzeń (w tonie osobistym lub oficjalnym).

4. Podpis (imię i nazwisko nadawcy).

Formy życzeń wielkanocnych

Pomimo tego, że obecnie życzenia na Wielkanoc przybierają najczęściej formę krótkiej wypowiedzi pisanej, notki, czasem wierszyka, ustna forma przekazu nie odeszła jeszcze całkiem do lamusa.

Urozmaiceniem życzeń pisanych, nawet tych o klasycznej treści, będzie tematyczna grafika lub obrazek, w który wpisany zostanie tekst. Przedstawia ona najczęściej symbole związane ze Wielkanocą: baranka, kaczkę, zająca, jajka, czy wiosenne kwiaty.

Jak dostarczyć życzenia wielkanocne?

Współcześnie najmodniejsze okazują się życzenia wysyłane za pośrednictwem telefonu komórkowego lub poczty elektronicznej. Idąc tym tropem należy zauważyć, że dawna, obszerna forma życzeniowa została zastąpiona bardziej skrótową i hasłową – ze względu na ograniczenia poszczególnych form przekazu. Często spotykaną praktyką jest wysyłka kartek świątecznych – zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i biznesowej (przedsiębiorstwa listownie wysyłają życzenia do swoich partnerów).

Komentarze