Co znaczy odwracać kota ogonem?

Związek frazeologiczny, który funkcjonuje również w wersjach alternatywnych: wywracać kota ogonem, wykręcać kota ogonem. W „Uniwersalnym słowniku języka polskiego” pod red. Stanisława Dubisz i Elżbiety Sobol hasło to ma następującą definicję:

«przedstawiać jakąś sprawę w sposób fałszywy, w innym świetle; odwracać uwagę od prawdziwego problemu»

Co ciekawe, w powszechnym rozumieniu znaczenie tego wyrażenia zawężone jest jedynie do pejoratywnych odniesień, a zapominamy, że równoprawne jest również to, które mówi o innym spojrzeniu na problem. Ciekawie rozwinięcie tej definicji proponuje  prof. Jerzy Bralczyk, który pisze:

„[Odwracać kota ogonem] Czyli: przedstawiać coś w odwrotny sposób. Kot to zwierzę niezależne, trudno odwracalne. Ale możemy patrzeć na niego, jak i na wszystko, z dwóch stron, niezależnych, zwykle przeciwnych.
Takie patrzenie nazywa się dialektycznym i według niektórych prowadzi do prawdy. Teza i antyteza dają dopiero syntezę. W tym powiedzeniu patrzymy na zagadnienie z jednej, według nas właściwej strony. Jak ktoś patrzy odmiennie, wykręca kota ogonem. A kot się nie daje".

Przykład użycia:

Nie mogę dogadać się z Markiem. Zawsze, gdy zwracam mu uwagę, odwraca kota ogonem i wychodzi na to, że to ja jestem wszystkiemu winna

Nie odwracaj, proszę, kota ogonem. Odchodzimy od tematu, a problem pozostał nierozwiązany.

Komentarze

 

Zobacz również - co znaczy