Jak piszemy: online czy on-line?

Słowniki poprawnej polszczyzny jako poprawne uwzględniają obie wersje: online i on-line.

 

Pomimo tego, że dopuszczalne są alternatywne formy zapisu, najpopularniejszą z nich jest wersja łączna – online. W języku polskim stosunkowo rzadko pojawia się forma z łącznikiem.

Anglojęzyczne wyrażenie online oznacza, że coś jest wykonywane za pośrednictwem połączenia internetowego.

 

Przykłady:

Na portalach społecznościowych wyznacznikiem aktywności jest status online.

Czy jesteś online?

Ministerstwa uruchomiło specjalne kursy online dla nauczycieli.

Komentarze