Jak piszemy: pohybel czy pochybel?

Poprawną formą jest pohybel.

Pohybel dziś jest już słowem archaicznym określające szubienicę, a dokładnie jej poziomą część, do której przymocowywano sznur. Obecnie tego wyrażenia używa się z przyimkiem na, tworząc na pohybel - na karę śmierci, na nieszczęście, na zatracenie, zgubę, stratę.

We współczesnej polszczyźnie poprawną formą jest na pohybel, będące wyrażeniem przyimkowym, co uzasadnia pisownię rozłączną. Natomiast zapis z użyciem h motywowany jest etymologią. Owo wyrażenie zostało przejęte z języka ukraińskiego, a transkrypcja na język polski wskazuje, że pisownia została przejęta z oryginału.

Przykłady:

Na pohybel zdrajcy!” - krzyknął i rzucił się do ataku.
Swoim czynem skazał się na pohybel.
Na pohybel totalitarnym systemom władzy!

Komentarze

 

Zobacz również - co znaczy