Jak piszemy: to by został czy toby został?

to by został

Poprawna pisownia

toby został

Niepoprawna pisownia

Poprawnie zapisane wyrażenie to: to by został.

 

Kwestią zasadniczą jest tutaj reguła pisowni związku to by, którą można rozpatrywać dwojako, w zależności od kontekstu. Połączenie to by zapisujemy rozłącznie wtedy, gdy cząstka to pełni funkcję zaimka wskazującego. Gdyby to miało być spójnikiem – wówczas zapiszemy je razem z cząstką by.

 

Przykłady:

Gdyby wujek miał wyższe wykształcenie to by został dyrektorem tej instytucji.

Jeśli Adam miałby wybierać to by został w domu.

 

Komentarze