Jak piszemy: w ogóle czy w ogóle – razem czy osobno?

w ogóle

Poprawna pisownia

wogóle

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie przyimkowe w ogóle piszemy OSOBNO. Podobnie jak na ogół i z ogółem. Wszystkie bowiem pochodzą od rzeczownika ogół, zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN oznaczającego «zespół przedmiotów, zjawisk tworzących pewną całość» .

Pomimo że znaczenie wyrażenia w ogóle jest inne:

1. «ogólnie, w sumie, podsumowując»
2. «zupełnie (nie), nic a nic, wcale, ani trochę»

językoznawcy, by ułatwić, postanowili ujednolić zapis. A zatem – niezależnie, czy w pierwszym, czy w drugim znaczeniu – w ogóle piszemy ROZDZIELNIE.

Przykład:
Boli mnie głowa i mam katar i w ogóle jestem chora.
W ogóle mnie nie słuchasz.

Komentarze