Błędy leksykalne

Błędami leksykalnymi są wszystkie błędy w doborze słownictwa. W skład nich wchodzą: błędy słownikowe, frazeologiczne oraz słowotwórcze.

Najpowszechniejszymi błędami tego rodzaju są:
•  użycie wyrazu w niewłaściwym znaczeniu
adoptować zamiast adaptować
 
zbędne lub niewłaściwe wtrącenia obcojęzyczne
fa pa zamiast faux pas

•  błędy w użyciu frazeologizmów
owca w wilczej skórze zamiast wilk w owczej skórze
    
tworzenie wyrazów niezgodne z normą słowotwórczą
np.: kierowczyni, ministra

Komentarze