Błędy ortograficzne

Błędy ortograficzne należą do najczęściej popełnianych błędów. Powstają, gdy zapisujemy dany wyraz lub wyrażenie niezgodnie z normami ortograficznymi.

 

Przykłady błędów ortograficznych

Błędy ortograficzne dzielimy na błędy I stopnia (rażące) i II stopnia (drugorzędne).

Błędy ortograficzne I stopnia to:

 • błędy w zakresie pisowni wyrazów z u-ó, rz-ż, ch-h, np. drurzka zamiast: dróżka (piszemy dróżka, ponieważ ó wymienia się na o, a ż na g w wyrazie droga), pżygoda zamiast: przygoda (po spółgłoskach b, p, d, t, g, k, w, j, ch piszemy rz - od tej reguły oczywiście istnieją wyjątki), muha zamiast: mucha (ch wymienia się na sz w wyrazie muszka);

 • błędy w zakresie pisowni wyrazów z ą i ę oraz połączeń on, om, en i em, np. iść drogom zamiast: iść drogą, orzeźwiajoncy zamiast: orzeźwiający, robiom zamiast: robią;

 • błędy w zakresie pisowni zakończeń -ji, -ii, -i, np. ziemji zamiast: ziemi (w rzeczownikach zakończonych na -ia po spółgłoskach p, b, f, w, m w odmianie piszemy -i), apati zamiast: apatii (w wyrazach zapożyczonych zakończonych na -ia po spółgłoskach t, d, r, l, k, g w odmianie piszemy -ii);

 • błędy w zakresie pisowni wyrazów małą i wielką literą (przede wszystkim na początku zdania, w nazwach i imionach ludzi i zwierząt, nazwiskach, nazwach rodów, nazwach geograficznych itp.), np. wrocław zamiast: Wrocław, jan kowalski zamiast: Jan Kowalski; polak zamiast: Polak;

 • błędy w zakresie pisowni cząstki nie z różnymi częściami mowy, np. niemam zamiast: nie mam (w przeważającej większość przypadków nie piszemy rozdzielnie przed czasownikami), nie zgoda zamiast: niezgoda, nie miłe zamiast: niemiłe;

 • błędy w zakresie pisowni cząstki -by z osobowymi formami czasownika, np. pisał by zamiast: pisałby (cząstkę -by zawsze zapisujemy z nimi łącznie);

 • błędy w zakresie pisowni przedrostów roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws-, np. wesbrać zamiast: wezbrać, wezprzeć zamiast: wesprzeć, rostać się zamiast: rozstać się.

 Z kolei błędy ortograficzne drugorzędne to m.in.:

 • błędy w zakresie pisowni wyrażeń przyimkowych, np. napewno zamiast: na pewno, w skutek zamiast: wskutek, na reszcie zamiast: nareszcie, nacodzień zamiast: na co dzień;

 • błędy w zakresie pisowni cząstki -by z innymi częściami mowy, np. jak by zamiast: jakby;

 • błędy w zakresie pisowni przedrostków z-, s-, ś-, np. shańbić zamiast: zhańbić, zpieniężyć zamiast: spieniężyć, zciąć zamiast: ściąć;

 • błędy w zakresie pisowni zakończeń -ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo, np. norwezki zamiast: norweski, żelaztwo zamiast: żelastwo, łócki zamiast: łódzki.

 Należy pamiętać, że w wielu przypadkach zapis wyrazu jest uzależniony od przyjętych zasad ortograficznych. Ich znajomość, a także wyjątków pomoże nam uchronić się przed popełnianiem błędów ortograficznych.

Komentarze

~ kajtek
4/11/23, 9:22 AM
fajne
~ Łysy
10/3/22, 1:40 PM
Luks
~ Jolcia
4/11/22, 4:41 PM
koham tę srtone internetowom, daje mi to mase radosći że wkońcu snam karzde zasady ortorgafriczne. napewno wygram najblirzszy konkurs ortorgafriczny, rzyćcie mi powodzenja :D
~ cipcia
1/31/21, 6:15 PM
Fajne
~ fajne
1/27/21, 10:13 PM
Fajne
~ twoja stara
9/6/20, 7:24 PM
Fajne
~ tr
10/23/19, 8:18 AM
Do błędów proszę też zaliczyć związek "niepoprawną pisownia" w powyższych kategoriach błędów.
~ Nioijmi
5/7/19, 5:13 PM
Aha
~ weraaa
3/17/19, 6:13 PM
Fajne
~ Kapiszon
3/14/19, 1:27 PM
Fajne
~ Lolpopek
3/2/19, 11:01 AM
Fajne
~ Sansma
10/24/18, 4:27 PM
Fajne