Błędy ortograficzne

Błędy ortograficzne i interpunkcyjne są najczęściej popełnianymi błędami. To na nie zwraca się szczególną uwagę podczas pisania prac i tekstów. Błędy ortograficzne dotyczą nieprzestrzegania zasad ortograficznych, zaliczamy do nich:

nieprawidłową pisownię liter i dwuznaków u-ó, rz-ż, ch-h:
jedna jaskułka wiosny nie czyni (poprawnie: jaskółka),
trening czyni mistża (poprawnie: mistrza),
śmieh to zdrowie → poprawnie: śmiech;
    
niepoprawną pisownia wyrazów z ą i ę oraz on, om, a także en i em, i i j:
kupić tą książkę → poprawnie: tę,
iść drogom → poprawnie: drogą,
orzeźwiajoncy → poprawnie orzeźwiający,
klijent → poprawnie: klient;
   
niepoprawną pisownia wyrazów małą i wielką literą:
wycieczka do wrocławia → poprawnie: Wrocławia,
jan kowalski → poprawnie: Jan Kowalski;
    
nieprawidłową pisownia łączna i rozłączna:
napewno → poprawnie: na pewno,
wogóle → poprawnie: w ogóle,
jak by → poprawnie: jakby;       
    
niepoprawną pisownia cząstki nie z czasownikami, rzeczownikami i przymiotnikami:
niema róży bez kolców → poprawnie: nie ma...,
kość nie zgody → poprawnie: niezgody),
nie rób drugiemu co tobie nie miłe → poprawnie: niemiłe;
    
niepoprawne przenoszenie wyrazów:
kon-iec → poprawnie: ko-niec,
wann-a → poprawnie: wan-na,
oc-zy → poprawnie: o-czy,
k-ot (jednosylabowych wyrazów nie dzieli się);    

opuszczenie czy przestawienie litery:
cięży → poprawnie: cięższy,
wyrtwałość → poprawnie: wytrwałość;
      
nieuzasadnione użycie wielkich liter:
1-ego Stycznia → poprawnie: stycznia.
W powyższym przykładzie błędnie zapisano także liczebnik, do którego niepotrzebnie dodano końcówkę -ego; w zapisie liczebników nie powinno dołączać się żadnych końcówek, np.: 2000 roku, ale nigdy: 2000-ego roku.

Komentarze

~ Jolcia
4/11/22, 4:41 PM
koham tę srtone internetowom, daje mi to mase radosći że wkońcu snam karzde zasady ortorgafriczne. napewno wygram najblirzszy konkurs ortorgafriczny, rzyćcie mi powodzenja :D
~ cipcia
1/31/21, 6:15 PM
Fajne
~ fajne
1/27/21, 10:13 PM
Fajne
~ twoja stara
9/6/20, 7:24 PM
Fajne
~ tr
10/23/19, 8:18 AM
Do błędów proszę też zaliczyć związek "niepoprawną pisownia" w powyższych kategoriach błędów.
~ Nioijmi
5/7/19, 5:13 PM
Aha
~ weraaa
3/17/19, 6:13 PM
Fajne
~ Kapiszon
3/14/19, 1:27 PM
Fajne
~ Lolpopek
3/2/19, 11:01 AM
Fajne
~ Sansma
10/24/18, 4:27 PM
Fajne