Błędy słownikowe

Błędy słownikowe (nazywane też wyrazowymi) wchodzą w skład błędów leksykalnych. Polegają one przede wszystkim na użyciu słów w niewłaściwym znaczeniu, zniekształcaniu ich form lub stosowaniu zapożyczeń z obcych języków zamiast rodzimych odpowiedników. Tego typu błędy są niezwykle powszechne i sprawiają wiele trudności piszącym.

 

Przykłady błędów słownikowych

Błędy słownikowe mogą przybierać różne formy. Zaliczamy do nich:

  • użycie słowa w niewłaściwym znaczeniu, np. Kolaboracja firm opierała się na podpisanym rok wcześniej porozumieniu zamiast: Współpraca firm opierała się na podpisanym rok wcześniej porozumieniu (kolaboracja to 'współpraca z niepopieraną przez większość społeczeństwa władzą');
  • mylenie wyrazów podobnych brzmieniowo, np. Kasia miała bardzo dziecięcy głos zamiast: Kasia miała bardzo dziecinny głos (dziecięcy to 'przeznaczony dla dzieci', np. szpital dziecięcy, natomiast dziecinny to 'charakterystyczny dla dziecka', np. dziecinne zachowanie);
  • zbędne zapożyczenia - nadużywanie wyrazów obcych mimo dostępności rodzimych odpowiedników, np. Na obiad przygotuję fit posiłek zamiast: Na obiad przygotuję zdrowy posiłek;
  • stosowanie pleonazmów, czyli połączeń wyrazowych, w których jeden wyraz powtarza treść drugiego (w języku potocznym takie zestawienia nazywamy "masłem maślanym"), np. cofać się do tyłu, dzień dzisiejszy, miesiąc kwiecień;
  • zastępowanie słów niewłaściwymi synonimami, np. Postacią książki jest Kubuś Puchatek zamiast: Bohaterem książki jest Kubuś Puchatek (mimo że słowa te są synonimami, to nie można ich w każdym przypadku używać wymiennie);
  • nadużywanie w różnego rodzaju wypowiedziach modnych słów, czyli takich, które w danym czasie są bardzo często stosowane w różnych kręgach, np. Aktualnie mamy piękną pogodę zamiast: Obecnie mamy piękną pogodę; Cenimy kreatywnych ludzi zamiast: Cenimy pomysłowych ludzi;
  • zniekształcanie brzmienia i formy danego wyrazu (zwłaszcza gdy jest on obcego pochodzenia), np. Zabrałam ze sobą mały karnister zamiast: Zabrałam ze sobą mały kanister.

Komentarze

~ Ortografia
1/23/21, 3:29 PM
@KV "dzień dzisiejszy" może i nie jest pleonazmem, ale nie jest poprawny; powinno być "dziś" lub "dzisiaj"
~ BTS LOVER
1/28/20, 5:34 PM
Dziękuję! Przyda się
~ KV
9/11/19, 8:16 PM
Dzień dzisiejszy nie jest pleonaznem (może być np. dzień jutrzejszy