Błędy słownikowe

Błędy słownikowe to błędy wyrazowe dotyczące stosowania niewłaściwych słów, mylenie znaczeń itp. Zaliczamy do nich:

używanie słów w niewłaściwym znaczeniu
Jerzy chciał zabezpieczyć dobrobyt swojej rodzinie. → Jerzy chciał zapewnić dobrobyt swojej rodzinie (w podanym przykładzie słowo zabezpieczyć występuje w znaczeniu zapewnić

mylenie pojęć podobnych brzmieniowo
dziecięcy w znaczeniu dziecinny —  Kasia miała bardzo dziecięcy głos. Kasia miała bardzo dziecinny głos.
Dziecięcy to należący do dziecka, będący jego własnością lub przeznaczony dla niego, np.: wózek dziecięcy, zabawka dziecięca, szpital dziecięcy; dziecinny to charakterystyczny dla dziecka, np.: dziecinny głos.

zbędne zapożyczenia
Na obiad przygotuję fit posiłek. → Na obiad przygotuję zdrowy posiłek.

stosowanie pleonazmów, czyli takich połączeń wyrazowych, w których jeden wyraz jest powtórzeniem drugiego (pot. masło maślane)
np.: cofać się do tyłu, dzień dzisiejszy, miesiąc kwiecień

niepoprawne użycie synonimów
Bohaterem książki jest postać Kubusia Puchatka.

nadużywanie modnych słów
Na sprawdzianie były spoko pytania.

Komentarze

~ Ortografia
1/23/21, 3:29 PM
@KV "dzień dzisiejszy" może i nie jest pleonazmem, ale nie jest poprawny; powinno być "dziś" lub "dzisiaj"
~ BTS LOVER
1/28/20, 5:34 PM
Dziękuję! Przyda się
~ KV
9/11/19, 8:16 PM
Dzień dzisiejszy nie jest pleonaznem (może być np. dzień jutrzejszy