Błędy słowotwórcze

Błędy słowotwórcze to najczęściej nowo utworzone słowa, które są niezgodne z normą.

Wyróżnia się następujące rodzaje błędów słowotwórczych:

niepoprawne końcówki fleksyjne (formant)
Grześkowy kot jest persem.
    
zastosowanie niepoprawnej podstawy słowotwórczej (części wyrazu podstawowego)
np. eurosejm (europarlament)

budowanie konstrukcji niezgodnej z polskim modelem
np. biznes wiadomości (wiadomości biznesowe)

tworzenie błędnych neologizmów
np.: kierowczyni (o kobiecie wykonującej zawód kierowcy)

Komentarze

~ Nikt
11/14/18 5:49 PM
Nierozumiem