Błędy stylistyczne

Błędy stylistyczne polegają na niewłaściwym doborze środków językowych do stylu wypowiedzi i zaburzają trójpodział dobrego stylu: jasność, prostotę i zwięzłość.

Najczęstsze błędy powodujące niespójność stylistyczną to:

mieszanie stylów (użycie środków stylistycznych niedostosowanych do charakteru)
- stosowanie potocyzmów w mowie oficjalnej
Oskarżony jest winny zarzucanych mu czynów, ponieważ ukatrupił ofiarę. → poprawnie: Oskarżony jest winny zarzucanych mu czynów, ponieważ dopuścił się morderstwa na ofierze.
- elementy oficjalne w mowie codziennej
W celu uzyskania porady zadzwoń do mnie. → poprawnie: Jeśli potrzebujesz rady, zadzwoń do mnie.

nadużywanie słów pochodzenia obcego
Problem stalkingu staje się coraz poważniejszy. → polski odpowiednik stalkingu to szpiegowanie lub śledzenie,

powtarzanie tej samej treści w obrębie zdania
Usprawnienie systemu pozwoli na optymalizację mechanizmu działania. → usprawnienie to synonim słowa optymalizacja, a system to nic innego jak mechanizm działania,

nieuzasadniona stylizacja
- nagromadzenie metafor
Bohater był złotego serca, zawsze szedł w stronę słońca i nigdy nie miał pochmurnego nastroju.
- stosowanie archaizmów
Mama czyta dziecku powiastkę na dobranoc. → powiastka dziś oznacza opowiadanie,

brak spójności
Autor opisał trudne warunki życia. Wiele wskazywało na to, że ludzie byli już w podeszłym wieku. → oba zdania nie mają związku logicznego,

skróty myślowe
Szefem filmowej mafii okazał się być bohater. → zabrakło informacji, jaki to jest bohater,

nadużywanie zaimków
Jego głównym atutem jest jego odwaga — to dzięki niej udało mu się przezwyciężyć swój strach i pokonać swojego przeciwnika.

Komentarze