Błędy w szyku wyrazów

Błędy w szyku wyrazów należą do usterek językowych. Najczęściej spotykana jest inwersja, czyli szyk przestawny lub przestawka, która podkreśla patos wypowiedzi (charakterystyczny dla utworów lirycznych).

Błędy w kompozycji polegają na niewłaściwym umiejscowieniu następujących elementów zdania:

części mowy, np.: Informatyka na pełny etat poszukuję (czasownik poszukuję powinien znaleźć się na początku zdania),

czasownika zwrotnego się, np.: Zaczęło od tego się, że rodzina bohatera zginęła w wypadku Zaczęło się od tego, że rodzina bohatera zginęła w wypadku,

spójników, np.: Z jednej strony są zamożni panowie, zaś z drugiej strony — ubogi plebs Z jednej strony są zamożni panowie, z drugiej zaś strony — ubogi plebs,

zaimków, np.: Jasia już dawno nie było przy niej. Nie obchodziło to (zaimek nie może występować na końcu wypowiedzenia; poprawnie: Jasia już dawno przy niej nie było. Nie obchodziło ją to),

błędne miejsce podmiotu, np.: Bohaterem książki Henryka Sienkiewicza był Latarnik, który napisał słynną powieść „W pustyni i w puszczy” (niewłaściwe miejsce podmiotu Latarnik w zdaniu zaburza logikę, ponieważ autorem „W pustyni i w puszczy” jest Henryk Sienkiewicz, a Latarnik bohaterem noweli; poprawnie: Latarnik był bohaterem książki Henryka Sienkiewicza, który napisał słynną powieść „W pustyni i w puszczy”).

Komentarze

~ polek3254
9/19/19, 10:53 AM
fajne esey win
~ Kasia
9/4/19, 4:28 PM
Fajne