Błędy w szyku wyrazów

Błędy w szyku wyrazów polegają na zastosowaniu nieodpowiedniej kolejności wyrazów w zdaniu pojedynczym. Nie wszystkie modyfikacje w zakresie szyku należy uznawać za błędy, ponieważ w języku polskim mamy szyk swobodny. Nie jest on jednak dowolny. Istnieją zatem pewne odstępstwa, które nazywamy właśnie błędami w szyku wyrazów.

 

Przykłady błędów w szyku wyrazów

Do najczęstszych błędów w szyku wyrazów zaliczamy m.in.:

  • umieszczanie grupy orzeczenia przed grupą podmiotu, np. Powołało zrzeszenie studentów nowy zarząd zamiast: Zrzeszenie studentów powołało nowy zarząd;

  • umieszczanie dłuższych form zaimków w środku zdania, np. Czemu on tak mnie się przygląda? zamiast: Czemu on tak mi się przygląda?;

  • umieszczanie czasownika zwrotnego się w nieodpowiednim miejscu (zwłaszcza na końcu zdania), np.: Zaczęło od tego się, że rodzina bohatera zginęła w wypadku zamiast: Zaczęło się od tego, że rodzina bohatera zginęła w wypadku, Przed wejściem przeżegnał się zamiast: Przed wejściem się przeżegnał;

  • niewłaściwe umiejscowienie okolicznika, np. Moja mama w domu pracuje zamiast: Moja mama pracuje w domu;

  • niewłaściwe umiejscowienie przydawki, np. Właściciele domów muszą przestrzegać przepisów nowych zamiast: Właściciele domów muszą przestrzegać nowych przepisów;

  • umieszczanie zaimków na końcu zdania, np. Zabierz na wycieczkę mnie zamiast: Zabierz mnie na wycieczkę.

Komentarze

~ Admin
4/15/20, 11:53 AM
Do Via: wcale nie napisaliśmy, że Latarnik występował w książce "W pustyni i w puszczy", tylko że jest on bohaterem noweli. Proszę jeszcze raz dokładnie przeczytać ten przykład. Pozdrawiamy serdecznie!
~ Via
4/15/20, 9:45 AM
Latarnik nie występował w powieści ,,W pustyni i w puszczy"! Jeśli już, to w noweli ,,Latarnik" ;)
~ polek3254
9/19/19, 10:53 AM
fajne esey win
~ Kasia
9/4/19, 4:28 PM
Fajne