Części mowy

Do części mowy zaliczamy wszystkie wyrazy występujące w danym języku. Są one odpowiednio sklasyfikowane. Naukę, która zajmuje się badaniem części mowy, nazywamy fleksją.

Podział części mowy

Części mowy możemy podzielić na odmienne i nieodmienne. Ten podział jest uznawany za podstawowy.

Odmienne części mowy:

- rzeczownik,

- czasownik,

- przymiotnik,

- liczebnik,

- zaimek.

Nieodmienne części mowy:

- przysłówek,

- przyimek,

- partykuła,

- wykrzyknik,

- spójnik.

Istnieje także inny podział, który rozróżnia części mowy na samodzielne i niesamodzielne.

Części mowy samodzielne:

- rzeczownik,

- czasownik,

- przymiotnik,

- liczebnik,

- zaimek,

- przysłówek.

Części mowy niesamodzielne:

- przyimek,

- partykuła,

- spójnik.

Odnośnie do podziału części mowy stosuje się różne kryteria, np.:

- kryterium semantyczne – podział wyrazów według ich znaczenia;

- kryterium gramatyczne, w skład którego wchodzi:

* kryterium składniowe – podział części mowy ze względu na ich funkcje w zdaniu;

* kryterium morfologiczne – podział części mowy ze względu na sposób odmiany.

Komentarze

~ Dan
5/27/21, 4:54 PM
Mimo wielu roznych zainteresowan jest znany glownie jako tworca literatury fantastycznonaukowej.