Części mowy

Do części mowy zaliczamy wszystkie wyrazy występujące w danym języku. Są one odpowiednio sklasyfikowane. Naukę, która zajmuje się badaniem części mowy, nazywamy fleksją.

Podział części mowy

Części mowy możemy podzielić na odmienne i nieodmienne. Ten podział jest uznawany za podstawowy.

Odmienne części mowy:

 • rzeczownik,
 • czasownik,
 • przymiotnik,
 • liczebnik,
 • zaimek.

 

Nieodmienne części mowy:

 • przysłówek,
 • przyimek,
 • partykuła,
 • wykrzyknik,
 • spójnik.

Istnieje także inny podział, który rozróżnia części mowy na samodzielne i niesamodzielne.

Części mowy samodzielne:

 • rzeczownik,
 • czasownik,
 • przymiotnik,
 • liczebnik,
 • zaimek,
 • przysłówek.

 

Części mowy niesamodzielne:

 • przyimek,
 • partykuła,
 • spójnik.

Odnośnie do podziału części mowy stosuje się różne kryteria, np.:

 • kryterium semantyczne – podział wyrazów według ich znaczenia;
 • kryterium gramatyczne, w skład którego wchodzi:
  • kryterium składniowe – podział części mowy ze względu na ich funkcje w zdaniu;
  • kryterium morfologiczne – podział części mowy ze względu na sposób odmiany.

Komentarze