Części zdania

Część zdania to element zdania, który można wyróżnić na podstawie funkcji, jaką w nim pełni. Aby dane wypowiedzenie było zdaniem, musi zawierać orzeczenie.

Oprócz orzeczenia istnieją jeszcze inne części zdania, jakie tworzą pewne grupy – orzeczenie i wyrazy, które je określają, to grupa orzeczenia, natomiast podmiot i wyrazy, które się do niego odnoszą, to grupa podmiotu.

Funkcje poszczególnych części zdania określamy na podstawie analizy składniowej, czyli rozbioru logicznego zdania.

Podmiot i orzeczenie tworzą w zdaniu związek główny, a pozostałe części zdania związki poboczne.

Do części zdania zaliczamy:

- orzeczenie,

- podmiot,

- przydawkę,

- okolicznik,

- dopełnienie.

Komentarze