Epitet

Epitet to inaczej wyraz określający rzeczownik. Uwydatnia on cechę danej osoby, przedmiotu lub zjawiska, tym samym ma wpływ na słowo, do którego się odnosi.

Epitety mogą pełnić różne funkcje:

  • urozmaicać lub zdobić wypowiedź;
  • określać stosunek osoby mówiącej do opisywanego przedmiotu, osoby lub zjawiska;
  • nadawać wypowiedzi pewien odcień emocjonalny.

Przykłady: rumiane jabłko, brzydkie kaczątko, złowrogi uśmiech, rozkoszny smak, płomienna miłość, chorobliwa zazdrość, jaskrawe słońce, wykształcony człowiek

 

Rodzaje epitetów

W języku polskim możemy wyróżnić m.in. epitety:

  • stałe, czyli określenia odnoszone do tego samego zjawiska (są charakterystyczne dla eposów Homera), np. szybkonogi Achilles;
  • złożone – wyraz określający jest złożony z przynajmniej dwóch wyrazów, np. pawiookie stawy;
  • dynamiczne – wskazują na ruch; wyraz określający ma najczęściej postać imiesłowu przymiotnikowego czynnego (ich przeciwieństwem są epitety statyczne), np. biegnący jeleń;
  • metaforyczne – wyraz określający ma znaczenie metaforyczne, np. cięty język.

Szczególnym rodzajem epitetu jest epitet sprzeczny (oksymoron), np. gorący lód.

Komentarze