Epitet

Epitet to inaczej wyraz określający rzeczownik. Uwydatnia on cechę danej osoby, przedmiotu lub zjawiska, tym samym ma wpływ na słowo, do którego się odnosi.

Epitety mogą pełnić różne funkcje:

- urozmaicać lub zdobić wypowiedź;

- określać stosunek osoby mówiącej do opisywanego przedmiotu, osoby lub zjawiska;

- nadawać wypowiedzi pewien odcień emocjonalny.

Przykłady: rumiane jabłko, brzydkie kaczątko, złowrogi uśmiech, rozkoszny smak, płomienna miłość, chorobliwa zazdrość, jaskrawe słońce, wykształcony człowiek

Rodzaje epitetów

W języku polskim możemy wyróżnić m.in. epitety:

- stałe, czyli określenia odnoszone do tego samego zjawiska (są charakterystyczne dla eposów Homera), np. szybkonogi Achilles;

- złożone – wyraz określający jest złożony z przynajmniej dwóch wyrazów, np. pawiookie stawy;

- dynamiczne – wskazują na ruch; wyraz określający ma najczęściej postać imiesłowu przymiotnikowego czynnego (ich przeciwieństwem są epitety statyczne), np. biegnący jeleń;

- metaforyczne – wyraz określający ma znaczenie metaforyczne, np. cięty język.

Szczególnym rodzajem epitetu jest epitet sprzeczny (oksymoron), np. gorący lód.

Komentarze

~ Gość
6/9/21, 8:52 AM
Przykłady epitetów jako przymiotniki, piękna wiosna, suchy liść, zielona trawa. Tutaj epitetami była piękna, suchy, zielona.
~ Gość
6/9/21, 8:50 AM
Epitet to środek stylistyczny mający za zadanie opisać rzeczownik. Możemy go spotkać jako rzeczownik lub przymiotnik.
~ blabla
3/4/21, 4:15 PM
nie rozumiem tego możecie trochę jaśniej?