Hiperbola

Hiperbola polega na wyolbrzymieniu cech jakiejś osoby, przedmiotu lub zjawiska. Należy ona do tropów, czyli środków stylistycznych, które cechują się niezwykłym użyciem wyrazów. Jest uznawana za odmianę metafory.

Hiperbolę możemy spotkać nie tylko w utworach literackich, ale także w sloganach reklamowych, wypowiedziach polityków i języku codziennym. Za jej pomocą możemy wyrazić skrajne emocje poprzez nacechowanie wyrazu, a jednocześnie wywołać określoną reakcję u odbiorcy.

Przykłady: morze łez, oszaleję ze szczęścia, milion kalorii, umierać z ciekawości

 

Najbardziej znanym przykładem utworu zbudowanego z hiperboli są Stepy akermańskie Adama Mickiewicza.

Za pomocą hiperboli możemy powiększać cechy danej osoby, przedmiotu lub zjawiska, a także je pomniejszać.

Przeciwieństwem hiperboli jest litota, która polega na osłabieniu wydźwięku danego określenia, np. niemały (zamiast duży).

Komentarze