Imiesłowy

Imiesłowy to nieosobowe formy czasownika, używane w funkcjach przymiotnikowych lub przysłówkowych.

Imiesłów przymiotnikowy pełni w zdaniu funkcję przydawki. Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na czynne i bierne.

Imiesłów przymiotnikowy czynny odnosi się do wykonawcy czynności. Tworzy się go od czasowników niedokonanych poprzez dodanie końcówek: -ący, -ąca, -ące.

Przykłady: czytający, idąca, słuchające

Imiesłów przymiotnikowy bierny odnosi się zaś do przedmiotu czynności. Tworzy się go od czasowników przechodnich za pomocą końcówek: -ny, -na, -ne; -ty, -ta, -te; -ony, -ona,

-one.

Przykłady: kochana, zakryty, leczony

Imiesłów przysłówkowy pełni w zdaniu funkcję okolicznika. Mamy dwa rodzaje imiesłowów przysłówkowych: uprzednie i współczesne.

Imiesłów przysłówkowy uprzedni wyraża czynność, która już się zakończyła. Tworzy się go od czasowników dokonanych poprzez dodanie końcówki -łszy (po spółgłoskach) lub -wszy (po samogłoskach).

Przykłady: zbudowawszy, powiedziawszy, ukradłszy

Imiesłów przysłówkowy współczesny wyraża natomiast czynność, która nadal trwa. Tworzy się go od czasowników niedokonanych za pomocą końcówki -ąc.

Przykłady: będąc, mówiąc, robiąc

Komentarze

~ Aihara
10/1/20, 6:22 AM
ok