Inwersja stylistyczna

Inwersja stylistyczna (nazywana też przestawnią lub przekładnią) polega na świadomej zmianie kolejności wyrazów w zdaniu lub wstawianiu dodatkowych wyrazów w obrębie grup składniowych. Prowadzi to do naruszenia prawidłowego szyku zdania.

Inwersja jest charakterystyczna dla poezji barokowej. Stosowanie jej w literaturze ma na celu przede wszystkim nadanie wypowiedzi właściwego rytmu, natomiast w języku potocznym służy podkreśleniu zabarwienia emocjonalnego poszczególnych wyrazów.

 

Przykład:

Chcąc być widzem dzikich bojów,

Już u zwierzyńca podwojów

Król zasiada.

(Adam Mickiewicz, Rękawiczka)

Komentarze