Jak napisać abstrakt

Abstrakt jest relacją z przeprowadzonych badań i skrótowym omówieniem ich metod oraz wyników. Powinien zawierać główne tezy publikacji naukowej oraz informację o osiągniętych rezultatach badawczych. Podczas pisania abstraktu pamiętaj o precyzyjnym i naukowym języku.

 

Co to jest abstrakt?

Abstrakt to forma wypowiedzi, która ma na celu krótkie omówienie publikacji naukowej. W jego treści powinny się znaleźć wyniki, metody i cel badań.

Abstrakt jest rodzajem zapowiedzi tekstu i zachęty do zapoznania się z jego treścią.

 

Jak napisać abstrakt?

Abstrakt powinien przede wszystkim zawierać najważniejsze informacje o przeprowadzonych badaniach i ich wynikach, na temat których powstała publikacja. Ma odzwierciedlać jej treść, przy czym powinien opierać się na kluczowych elementach publikacji.  

Wskazówki:

 • Pisz rzeczowo, konkretnie, zrozumiale i zwięźle.
 • Kieruj się zasadą „maksimum treści i minimum słów”.
 • Podaj najważniejsze informacje.
 • Nie streszczaj całego tekstu.
 • Zaciekaw czytelnika na tyle, żeby był skłonny sięgnąć do pełnego tekstu.
 • Dbaj o poprawność językową.

 

Schemat abstraktu

Abstrakt powinien zawierać następujące elementy:

 • informacje o autorze

Abstrakt powinien zawierać informacje o autorze tekstu: imię i nazwisko.

 • informacja o przedmiocie badań i celu badawczym

Należy odpowiedzieć na pytanie, czego dotyczy tekst i dlaczego został napisany.

 • informacje o metodach badań 

Abstrakt powinien zawierać opis metodologii, czyli sposobów przeprowadzenia badań.

 • informacja o wynikach badań

Należy zawrzeć informacje o wynikach przeprowadzonych badań i osiągniętych rezultatach badawczych.  

 • wnioski z badań

Na końcu umieszczamy wnioski wyciągnięte na postawie przeprowadzonych badań i ich wyników oraz drogę do ich sformułowania.  

Komentarze