Jak napisać agendę

Agenda to inaczej program czy porządek spotkania. Jej cel jest informacyjny, ale agenda to bardzo istotna część przygotowań do planowanego spotkania. Podczas pisania agendy pamiętaj o wyszczególnieniu wszystkich najważniejszych informacji. Pisz konkretnie i rzeczowo.

 

Co to jest agenda?

Agenda to forma wypowiedzi, której celem jest określenie i ustalenie planu czy porządku spotkania. Zawiera plan i porządek obrad, określenie czasu i miejsca spotkania, informację o osobach uczestniczących.

Jak napisać agendę?

Agenda powinna przede wszystkim zawierać informacje na temat przedmiotu i celu spotkania oraz listę tematów, które zostaną poruszone, a także przypisanie ich do konkretnych osób.

Agenda często pisana jest w formie tabeli, co korzystnie wpływa na zwiększenie jej czytelności.

Wskazówki:

1. Pisz konkretnie, zwięźle i zrozumiale.

2. Pamiętaj, żeby zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące czasu i miejsca spotkania oraz jego przebiegu.

3. Postaraj się, aby układ graficzny agendy był jak najbardziej czytelny.

4. Dbaj o poprawność językową.

Schemat agendy

Agenda powinna zawierać następujące elementy:

- temat

W agendzie należy określić temat spotkania.

- miejsce, data i godzina spotkania

Należy zawrzeć wszystkie informacje dotyczące czasu i miejsca spotkania. W tym miejscu niekiedy umieszcza się również prośbę o przybycie do konkretnej godziny (np. najpóźniej piętnaście minut przed właściwą godziną rozpoczęcia spotkania).

- informacje dodatkowe

Czasami w agendzie znajdują się informacje na temat zadań dla uczestników, np. dotyczące materiałów do przeczytania lub przyniesienia na spotkanie.

- informacja o uczestnikach

Agenda często zawiera listę osób uczestniczących w spotkaniu.

- szczegółowy plan spotkania

Plan spotkania powinien zawierać kolejne punkty z tematami do poruszenia, osoby odpowiedzialne za to, konkretne godziny i czas trwania.

Komentarze