Jak napisać ankietę

Ankieta to metoda badawcza w formie kwestionariusza z pytaniami i miejscami na odpowiedzi. Podczas pisania ankiety dbaj o zrozumiałe sformułowanie pytań i ich logiczny porządek, wyznaczony przez cel badania. Nie zapomnij o zamieszczeniu instrukcji i metryczki.

 

Co to jest ankieta?

Ankieta jest rodzajem tekstu składającego się z pytań i miejsc na odpowiedzi. Składa się z dwóch zasadniczych części: metryczki i części właściwej.

Ankieta stanowi popularną metodę badawczą.

Jak napisać ankietę?

Podczas tworzenia ankiety bardzo ważne jest, aby pytania były odpowiednio sformułowane, a także właściwie uporządkowane – to nadaje im odpowiedni kierunek i wyznacza cel przeprowadzanego badania.

Wskazówki:

1. Sformułuj jasno cel badawczy.

2. Wskaż cel przeprowadzenia ankiety.

3. Zamieść instrukcję wypełniania kwestionariusza.

4. Dostosuj pytania w metryczce do celu badania.

5. Dopasuj treść i formę pytań do celu badania.

6. Nadaj pytaniom konkretną strukturę i logiczny porządek.

7. Nie sugeruj odpowiedzi i nie wywieraj wpływu na respondenta.

8. Pisz konkretnie, rzeczowo i zrozumiale.

9. Dbaj o poprawność językową.

Schemat ankiety

Ankieta zawiera następujące elementy:

- dane nadawcy

Ankieta powinna zawierać informacje na temat tego, kto przeprowadza badanie. 

- tytuł i cel ankiety

Ankieta powinna być opatrzona tytułem.

Wskaż również cel przeprowadzania badania.

- zwrot do respondenta

W pierwszej części ankiety zapewnia się zwykle respondenta o anonimowości wyników badań, apeluje się o szczerość podczas wypełniania kwestionariusza, dziękuje się za poświęcony czas i uwagę.  

- instrukcja

Zamieść informacje na temat zasad i wytycznych poprawnego wypełnienia kwestionariusza.

- metryczka

Zamieść metryczkę, czyli pytania o wyróżniki demograficzno-społeczne, np. pytanie o płeć, wiek, miejsce zamieszkania.

- treść ankiety

Treść ankiety to ciąg pytań i miejsc na odpowiedzi.

Pytania mogą być różnego rodzaju, np. dychotomiczne, z wieloma wariantami odpowiedzi, otwarte, oparte na skali itd.

Komentarze