Jak napisać artykuł

Artykuł jest dłuższą wypowiedzią, która porusza bieżące tematy polityczne, społeczne, kulturalne itd. Dostarcza informacji i prezentuje określony pogląd. Przed przystąpieniem do pisania artykułu dobrze przemyśl jego temat i zgromadź niezbędne informacje.

 

Co to jest artykuł?

Artykuł to forma wypowiedzi, której celem jest wyrażenie poglądu autora na określony temat i dostarczenie informacji. Jest to tekst, który zwykle publikuje się w prasie. Artykuł może dotyczyć bieżących spraw politycznych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych, sportowych etc.

Jak napisać artykuł?

Nie istnieją ścisłe wytyczne gatunkowe czy formalne artykułu. Tą nazwą określa się zresztą różnego typu wypowiedzi (np. esej, rozprawę naukową, felieton).

Treść artykułu jest jednak zawsze podporządkowana sformułowanym tezom, które wyznaczają drogę wywodu.

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze temat artykułu.

2. Zapoznaj się dobrze z poruszanym problemem, zgromadź informacje, dane, badania, opinie etc.

3. Nie manipuluj faktami i nie kłam.

4. Zrób plan artykułu.

5. Podczas pisania artykułu nie zapominaj o odbiorcy.

6. Dostosuj styl i język do odbiorcy, rodzaju artykułu i jego przedmiotu.

7. Kolejne części artykułu powinny logicznie z siebie wynikać.

8. Dziel artykuł na akapity.

9. Dbaj o poprawność językową.

Schemat artykułu

Artykuł składa się z następujących części:

- tytuł

Tytuł artykułu powinien być atrakcyjny i intrygujący dla odbiorcy, a jednocześnie informować wstępnie o treści.

- wstęp

Na początku artykułu wprowadź czytelnika w temat, postaw tezę, zaciekaw go.

- rozwinięcie

Środkowa część artykułu to miejsce na zasadniczą treść artykułu. To tu zamieszczasz argumenty, dowody, przykłady, tu przedstawiasz swój tok myślenia, odpowiadasz na pytania itp

- zakończenie

Ostatnia część artykułu to miejsce na podsumowanie, wnioski i konkluzje.

Komentarze

~ Pichu
4/24/22, 8:38 AM
Schemat powinien wyglądać tak - Tytuł, lead, podtytuły, zakończenie. To bardziej przypomina schemat opowiadania