Jak napisać biogram

Biogram to inaczej krótki artykuł w słowniku, leksykonie lub encyklopedii, przedstawiający życie i działalność danej osoby. To tekst o celach informacyjnych, kierowany do szerokiego grona odbiorców. Podczas pisania biogramu dokonuj umiejętnej selekcji informacji, pisz zwięźle i rzeczowo.

 

Co to jest biogram?

Biogram to krótka forma wypowiedzi, której celem jest przekazanie podstawowych informacji na temat życia, działalności i dokonań określonej osoby.

Zwykle znajduje się w encyklopedii, słowniku czy leksykonie.

Cechy wyróżniające biogramu: zwięzłość, zrozumiałość, rzeczowość, obiektywność.

 

Jak napisać biogram?

Biogram jest krótką formą życiorysu danej osoby, dlatego w jego pisaniu najważniejsze jest zawarcie najważniejszych i kluczowych informacji. Równie istotny jest rzeczowy i konkretny styl, a także określony porządek w strukturze biogramu.  

Wskazówki:

 • Pisz zwięźle, konkretnie, zrozumiale i rzeczowo.
 • Pisz w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
 • Zachowaj obiektywność.
 • Zwróć uwagę na długość tekstu – biogram to stosunkowo krótka wypowiedź.
 • Dokonaj selekcji informacji – wybierz te najważniejsze, kluczowe, znaczące, reprezentatywne.
 • Zachowaj porządek chronologiczny przedstawianych faktów.
 • Pamiętaj, że biogram powinien zawierać same informacje, zatem unikaj sformułowaniem krytycznych i oceniających.
 • Dbaj o poprawność językową.

 

Schemat biogramu

Biogram powinien zawierać następujące informacje dotyczące prezentowanej osoby:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • data, miejsce i przyczyna śmierci,
 • informacje na temat sytuacji rodzinnej,
 • informacje na temat wykształcenia,
 • informacje na temat działalności różnego rodzaju, dokonań, sukcesów itd.,
 • informacje na temat publikacji.

Komentarze