Jak napisać biznesplan

Biznesplan to inaczej plan rozwoju i działalności firmy. Porządkuje i dostarcza informacji, jest również przydatnym narzędziem w zarządzaniu firmą. Podczas pisania biznesplanu pamiętaj o zawarciu w jego treści konkretnych i rzeczowych informacji i zadbaj o logiczną strukturę dokumentu.

 Co to jest biznesplan?

Biznesplan to forma wypowiedzi, której celem jest prezentacja koncepcji rozwoju firmy. Jest narzędziem, które określa opłacalność przedsięwzięcia podejmowanego przez przedsiębiorcę. To inaczej plan biznesowy, który zawiera opis działalności, plan finansowy i cele danego przedsięwzięcia.

Biznesplan spełnia niekiedy funkcję dokumentu potrzebnego w celu uzyskania kredytu czy dotacji na rozwój działalności. 

Jak napisać biznesplan?

 

Nie istnieje jeden obowiązujący i najlepszy schemat biznesplanu. Warto jednak napisać go solidnie i dokładnie, zawierając wszystkie istotne i kluczowe informacje.

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze treść biznesplanu.

2. Zgromadź potrzebne materiały i informacje.

3. Zadbaj o czytelność dokumentu.

4. Pisz konkretnie, rzeczowo i zrozumiale.

5. Zadbaj o logiczną strukturę biznesplanu.

6. W treści biznesplanu odpowiedz na pytanie, co jest przedmiotem działalności, jak przegnie jego realizacja i jakie niesie to ze sobą koszty.

7. Podpieraj się konkretnymi danymi i precyzyjnymi informacjami.

8. Dbaj o poprawność językową.

Schemat biznesplanu

Biznesplan zawiera zwykle następujące elementy:

- streszczenie

Streszczenie powinno zawierać najważniejsze informacje dotyczące firmy (nazwa firmy, dane właścicieli), cel opracowania biznesplanu, koncepcję rozwoju firmy, opis usług i/lub produktów, opis grupy docelowej, przewidywane koszty i zyski, cele sprzedażowe, plan marketingowy itp.

- opis i charakterystyka przedsiębiorstwa

W tym miejscu powinny znaleźć się informacje o firmie, takie jak: dane firmy, dane kontaktowe, lokalizacja i obszar działania, rodzaj, przedmiot i zakres działalności, historia i koncepcja firmy itd.

- opis usług i/lub produktów

Napisz, jakie usługi i/lub produkty oferuje lub będzie oferować firma, ich cechy, koszty i przewidywane zyski, jaka jest ich grupa docelowa, czym wyróżniają się na tle konkurencji itp.

- plan zarządzania i działania

Określ plan działalności i sposób zarządzania firmą.

- plan finansowy

Opisz koszty, przychody i zyski firmy, inwestycje, źródła finansowania, prognozy finansowe.

- plan marketingowy

Opisz działania marketingowe i sprzedaż.

- analiza rynku i konkurencji oraz ocena ryzyka

Przeprowadź analizę i napisz charakterystykę rynku, przeanalizuj konkurencję.

- harmonogram

Opisz etapy realizacji, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów.

Komentarze