Jak napisać CV

CV jest dokumentem adresowanym do określonego pracodawcy. To życiorys zawodowy, który w schematyczny sposób prezentuje informacje o kandydacie na dane stanowisko. Podczas pisania CV pamiętaj o dołączeniu klauzuli o ochronie danych osobowych, dokonuj selekcji informacji i zadbaj o czytelność tekstu.

 

Co to jest CV?

CV, czyli Curriculum vitae (co oznacza „bieg życia”), to forma wypowiedzi, której celem jest przekazanie informacji na temat doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności itd. określonej osoby. 

To – innymi słowy - życiorys zawodowy, który prezentuje osobę jako kandydata na dane stanowisko pracy.

Jak napisać CV?

Forma i treść CV w dużym stopniu zależy od informacji, które w nim zawrzesz. Niemniej jednak są pewne ogólne reguły i zasady, a także wymogi, które musisz spełnić, aby stworzyć dokument w odpowiedni sposób.

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze treść CV.

2. Pisz konkretnie, zwięźle i rzeczowo.

3. Postaraj się zaciekawić osobę rekrutującą.

4. Pisz CV dopasowane do konkretnej oferty pracy.

5. Dokonaj selekcji informacji.

6. Zamieść profesjonalne zdjęcie.

7. Nie pisz rzeczy zbędnych, np. jeśli jesteś absolwentem studiów wyższych, to nie pisz, jaką szkołę średnią ukończyłeś. Chyba że jej profil może mieć znaczenie pod kątem stanowiska, o które się ubiegasz.

8. Pamiętaj o porządku odwróconej chronologii – informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym uporządkuj od ostatniego szczebla edukacji i zajmowanego stanowiska.

9. W opisie zajmowanego stanowiska zawrzyj informacje, które mogą być przydatne pod kątem stanowiska, o które się ubiegasz.

10. Nie zapomnij o datach – wskaż, kiedy rozpocząłeś i zakończyłeś pracę. 

11. Zadbaj o atrakcyjny i czytelny układ graficzny.

12. Możesz skorzystać z gotowych szablonów CV – w Internecie znajdziesz ich mnóstwo. 

13. Nie zapomnij o dołączeniu aktualnej treści klauzuli o ochronie danych osobowych.

14. Dbaj o poprawność językową.

Schemat CV

CV zawiera zwykle następujące elementy:

- zdjęcie

W CV umieść swoje zdjęcie w odpowiednim do tego miejscu.

- dane osobowe

Dane osobowe to obowiązkowa część CV – zawrzyj swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), ewentualnie datę urodzenia.

- podsumowanie zawodowe, krótki opis kandydata

Możesz zawrzeć w CV podsumowanie zawodowe i/lub opis siebie jako kandydata - nie jest to jednak element obowiązkowy, ale obecnie coraz częściej spotykany. 

- informacje o wykształceniu

Napisz, jakie masz wykształcenie.

- informacje o doświadczeniu zawodowym

Wskaż nazwy zajmowanych stanowisk, nazwy miejsc pracy (np. nazwa firmy, instytucji), czas pracy u każdego pracodawcy (datę rozpoczęcia i zakończenia), a także krótki opis obowiązków na danym stanowisku.

- informacje o znajomości języków obcych

 Wskaż, jakie znasz języki obce i określ poziom ich znajomości.

- informacje o kursach, szkoleniach i certyfikatach

Wskaż, jakie ukończyłeś kursy, szkolenia i jakie certyfikaty posiadasz.

- informacja o umiejętnościach

Wskaż, jakie masz umiejętności, które mogą okazać się przydatne na stanowisku, o które się ubiegasz.

- informacje o zainteresowaniach

Wskaż, jakie masz pasje i hobby. Opisz je krótko.

- linki

W CV możesz wpisać również link do swojej strony internetowej, bloga, portfolio.

- klauzula o ochronie danych osobowych

Wpisz aktualną klauzulę (zwykle w stopce).

Komentarze