Jak napisać dedykację

Dedykacja jest krótkim tekstem, którego treść i przeznaczenie zależne są od intencji i okoliczności jej autora. Podczas pisania dedykacji pamiętaj przede wszystkim, do kogo ją kierujesz. Zadbaj o właściwy dobór słownictwa i wybierz styl adekwatny do okazji i odbiorcy.

 

Co to jest dedykacja?

Dedykacja to krótka forma wypowiedzi, której celem jest okazanie pamięci, sprawienie przyjemności czy wyrażenie uczuć. To również wskazanie osoby, której autor ofiaruje czy poświęca swoje dzieło.

Dedykacja może być wyrazem wdzięczności, szacunku czy uznania, przejawem uczucia, mieć formę życzeń lub gratulacji. Jej treść i charakter są zależne od intencji autora i okoliczności.

Dedykacje umieszcza się np. na stronie tytułowej książki, na płycie, albumie, odwrocie zdjęcia. Niekiedy dedykacja znajduje się na dołączonej kartce.

Jak napisać dedykację?

Nie istnieje żaden formalny wzór dedykacji. Niemniej jednak jest kilka ważnych elementów, które powinna zawierać.

Wskazówki:

1. Dostosuj styl dedykacji do odbiorcy.

2. Jeśli zawierasz w dedykacji cytat, aforyzm czy sentencję, to dopasuj treść do okoliczności i odbiorcy. Przytoczone słowa powinny zachować oryginalne brzmienie, być ujęte w cudzysłów i opatrzone imieniem i nazwiskiem autora oraz źródłem (np. tytuł książki, z której pochodzi).

3. Pisz zwięźle i krótko – dedykacja nie powinna być zbyt długim i rozwlekłym tekstem.

4. Zwróć uwagę na układ graficzny dedykacji.

5. Jeśli dedykację piszesz odręcznie, zadbaj o estetyczne i czytelne pismo.

6. Dbaj o poprawność językową.

Schemat dedykacji

- treść dedykacji

W treści dedykacji należy zaznaczyć, do kogo jest kierowana, z jakiej okazji, kto jest jej autorem.

Niekiedy dedykacja zawiera również wybrany do okoliczności cytat, aforyzm, sentencję.

- podpis

Pod dedykacją powinien znaleźć się podpis autora, zwykle pełne imię i nazwisko.

- miejscowość i data

Zwykle pod dedykacją umieszcza się miejscowość i datę. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się data, którą piszemy po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

Komentarze

~ Szymon
12/10/23, 12:14 PM
ok
~ Pan O
10/9/22, 9:54 AM
Gdzię przykład??
~ jak
2/25/22, 5:59 PM
to nie jest to co szukałam
~ .
2/24/22, 3:44 PM
Szkoda ze niema przykładu
~ Imepik1221
2/13/21, 4:18 PM
Fajne ale szkoda ze niema przykładu
~ Alicja321123
11/10/20, 8:14 AM
Dzięki
~ Administrator Google
10/28/20, 5:16 PM
Może być tylko szkoda że nie ma przykładu. 7/10
~ JSz
9/20/20, 4:52 PM
Szkoda ze nie ma przykładowej dedykacji