Jak napisać felieton

Felieton to jeden z gatunków publicystycznych. Ma luźną formę, a jego celem jest subiektywny komentarz autora. Podczas pisania felietonu dbaj o barwny język wypowiedzi i nie zapominaj o odbiorcy. Wyraź swój punkt widzenia i zaintryguj czytelnika.

 

Co to jest felieton?

Felieton jest formą wypowiedzi, której celem jest prezentacja punktu widzenia piszącego. Dotyczy zwykle aktualnych wydarzeń lub bieżących problemów.

Felieton ma swobodny charakter i często posługuje się literackimi środkami ekspresji. Składa się zwykle z luźnych rozważań i ma fragmentaryczną kompozycję.

Najważniejsze cechy felietonu: subiektywność, luźna kompozycja, kontakt z odbiorcą.

 

Jak napisać felieton?

Nie istnieją ścisłe wymogi formalne czy konkretne wytyczne mówiące, jak napisać felieton. Ostateczny jego kształt zależy od poruszanej tematyki, przyjętej postawy, a przede wszystkim od osoby piszącej.

Wskazówki:

 • Staraj się zaciekawić i zaangażować czytelnika. Nawiązuj z nim kontakt.
 • Określ cel felietonu.
 • Dostosuj język i styl do odbiorcy i tematu.
 • Pisz w pierwszej osobie.
 • Pamiętaj, że felieton to komentarz autora, ma być prezentacją twojego punktu widzenia.
 • Pisz swobodnie i lekko.
 • Wykorzystaj aluzje, sugestie i skojarzenia.
 • Staraj się wywołać emocje i dyskusję.
 • Jeśli zawierasz w felietonie elementy fikcji literackiej, to pamiętaj, że ich wykorzystanie powinno być uzasadnione (powinny czemuś służyć, coś obrazować itp.).
 • Możesz wykorzystać humor, ironię, satyrę, elementy gawędy.
 • Postaraj się zakończyć felieton nieoczekiwaną puentą.
 • Zwróć uwagę na objętość – felieton to zwykle dość krótki tekst.
 • Dbaj o poprawność językową.
 • Jeśli chcesz doskonalić swój pisarski warsztat, czytaj teksty znanych felietonistów.

 

Schemat felietonu

Nie istnieje jeden obowiązujący schemat budowy felietonu. Zwykle tego rodzaju tekst zawiera elementy, takie jak:

 • tytuł

Tytuł felietonu powinien zaciekawić i zaintrygować czytelnika. Może być zabawny, niekiedy przewrotny czy ironiczny.

 • właściwa treść

Trudno o wskazanie konkretnych wytycznych co do struktury treści felietonu. Wszystko zależy od osoby piszącej i jej decyzji, podjętych tematów i sposobu ich ujęcia.

 • puenta

Felieton kończy się zwykle krótkim podsumowaniem, często dowcipnym, zaskakującym, przewrotnym.

Komentarze