Jak napisać gratulacje

Gratulacje to słowa uznania skierowane do kogoś z powodu osiągnięcia sukcesu lub szczęśliwego wydarzenia. Są wyrazem pamięci, szacunku, podziwu i życzliwości. Podczas pisania gratulacji pamiętaj o szczerości i dostosuj ich treść do adresata.

 

Co to są gratulacje?

Gratulacje to forma wypowiedzi, której celem jest wyrażenie uznania wobec określonej osoby z konkretnego powodu. Mogą mieć charakter prywatny lub oficjalny.

Gratulacje pisze się w różnych okolicznościach np. z okazji ślubu, obrony pracy dyplomowej, narodzin dziecka, awansu zawodowego.

Jak napisać gratulacje?

W pisaniu gratulacji najważniejsza jest szczerość i życzliwość w stosunku do adresata. Dobrze przemyśl, co i jak chcesz napisać.

Wskazówki:

1. Dostosuj styl, język i formę do odbiorcy i okoliczności.

2. Przemyśl dobrze treść i strukturę gratulacji.

3. Nie zapominaj o odbiorcy.

4. Wykaż się inwencją, żeby uniknąć utartych zwrotów i sloganów.

5. Pisz szczerze, zwięźle i zrozumiale.

6. Dbaj o poprawność i grzeczność językową.

Schemat gratulacji

Gratulacje zwykle zawierają następujące elementy:

- miejscowość i datę

Oznaczenie miejscowości i datę umieszczamy w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą piszemy po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- zwrot grzecznościowy

W zależności od relacji łączącej nadawcę i odbiorcę gratulacji zwracamy się do adresata w wybrany sposób (np. Szanowny Panie, Szanowna Pani, Drogi/Droga lub Kochany/Kochana + imię w wołaczu).

- treść gratulacji

W treści wskazujemy okazję/przyczynę gratulacji, wyrażamy uznanie dla adresata z tego powodu, a także swoje odczucia i emocje (np. wyrażenie radości, dumy).

To tutaj jest również miejsce na życzenia (np. dalszych sukcesów, powodzenia).

- końcowy zwrot grzecznościowy

Gratulacje kończymy zwrotem grzecznościowym dostosowanym do relacji łączącej nadawcę z odbiorcą, np. Pozdrawiam serdecznie, Z poważaniem, Łączę wyrazy szacunku, Całuję mocno.

- podpis

Na końcu składamy swój podpis.  

Komentarze