Jak napisać instrukcję

Instrukcja jest tekstem użytkowym mającym na celu opis zasad, wskazówek i kolejnych etapów określonych czynności. Prowadzi odbiorcę krok po kroku. Podczas pisania instrukcji pamiętaj o precyzyjnym i zrozumiałym języku. Nie zapomnij o chronologicznym porządku opisywanych etapów.

 

Co to jest instrukcja?

Instrukcja to forma wypowiedzi, która ma na celu opis zasad postępowania i działania w określonych sytuacjach lub opis sposobu właściwego używania czegoś.

Instrukcje dotyczą obsługi lub użytkowania (np. urządzenia) albo działania czy czynności (np. instrukcja przeciwpożarowa).

Cechy wyróżniające instrukcję: prosty i konkretny język, jednoznaczność, porządek chronologiczny.

Jak napisać instrukcję?

Najbardziej istotne w pisaniu instrukcji jest zachowanie porządku chronologicznego – opis czynności zawarty w instrukcji ma odzwierciedlać ich rzeczywisty i właściwy przebieg. Niemniej ważny jest precyzyjny i zrozumiały język, a także dokładny opis kolejnych kroków.

Wskazówki:

1. Pisz konkretnie, precyzyjnie, zwięźle i zrozumiale.

2. Przemyśl dobrze kompozycję instrukcji.

3. Kolejne kroki i wskazówki powinny być konkretne i dokładne.

4. Dostosuj styl, język i formę do odbiorców.

5. Pamiętaj o porządku chronologicznym.

6. Używaj czasowników w drugiej osobie w trybie rozkazującym (np. odkręć, zrób) lub w formie bezosobowej (np. należy odkręcić, trzeba zrobić).

7. Nie zapominaj o odbiorcy – to dla niego piszesz instrukcję.

8. Dbaj o poprawność językową.

Schemat instrukcji

Instrukcja powinna zawierać następujące elementy:

- tytuł

Na początku umieść tytuł, np. Instrukcja obsługi pralki, Instrukcja wypełniania dokumentu.

- ogólny opis

Instrukcja zawiera zwykle ogólne informacje na temat urządzenia, przedmiotu czy czynności, których dotyczy.

- treść instrukcji

W treści instrukcji należy zawrzeć wszystkie kolejne kroki i zasady postępowania, działania czy czynności - w zależności od rodzaju instrukcji i jej przedmiotu.

Komentarze

~ antonina szczoter
2/14/24, 12:06 PM
dzieki za pomoc
~ LENA PESZEK
2/14/24, 12:03 PM
MEGA MOJA NAUCZYCIELKA WYSZLA Z SALI
~ XD
11/1/23, 12:59 PM
Pomogło dzienki
~ Jacob
2/27/23, 12:48 PM
nie pomogło ale ok
~ Łysa
2/27/23, 12:38 PM
Dzięki????
~ Julia
2/27/23, 12:36 PM
Bardzo pomogło ????