Jak napisać kondolencje

Kondolencje są słowami skierowanymi do osoby, której zmarł ktoś bliski. To forma bardzo osobista. Podczas pisania kondolencji pamiętaj, że zwracasz się do kogoś, kto jest w żałobie. Zachowaj takt i delikatność, dbaj o odpowiednie słownictwo i formę.

 

Co to są kondolencje?

Kondolencje to forma wypowiedzi, którego celem jest wyrażenie żalu z powodu śmierci określonej osoby oraz okazanie współczucia. Kierowane są do rodziny i osób bliskich po stracie.

Kondolencje są wyrazem pamięci, więzi i życzliwości, a także gotowości do pomocy i wsparcia. Mogą mieć formę pisemną lub ustną.

Jak napisać kondolencje?

Kondolencje to bardzo specyficzna forma wypowiedzi. Z uwagi na charakter towarzyszących okoliczności ich pisanie może okazać się zadaniem niełatwym. Warto trzymać się wyznaczonych zasad, a przede wszystkim kierować się empatią i pamiętać zarówno o adresacie, jak i osobie zmarłej.

Wskazówki:

1. Przemyśl dokładnie treść kondolencji.

2. Pamiętaj, że osoba, do której kierujesz kondolencje, jest w żałobie.

3. Zachowaj takt i delikatność.

4. Kieruj się empatią.

5. Wyraź szacunek do osoby zmarłej.

6. Zastanów się dobrze nad doborem słownictwa.

7. Staraj się nie urazić osoby, do której kierujesz kondolencje.

8. Wyraź swoje emocje i odczucia, ale unikaj egzaltacji.

9. Dbaj o poprawność i grzeczność językową. 

Schemat kondolencji

Kondolencje powinny składać się z następujących elementów:

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieszczamy w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą piszemy po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- dane nadawcy

Dane nadawcy umieszczamy po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

- dane odbiorcy

Dane odbiorcy umieszczamy po prawej stronie poniżej danych nadawcy.

- zwrot grzecznościowy

Kondolencje rozpoczynamy od zwrotu grzecznościowego: Szanowny Panie, Szanowna Pani, Szanowni Państwo albo Drogi/Droga lub Kochany/Kochana itp. - w zależności od relacji łączącej składającego kondolencje i ich odbiorcy.

- treść kondolencji

W zasadniczej części kondolencji nawiązujemy do informacji o otrzymaniu wiadomości o śmierci. Wyrażamy ból i żal z powodu straty.

Możemy zawrzeć również opis własnych odczuć i emocji związanych z wydarzeniem, wyrazić swój stosunek do osoby zmarłej i opisać związane z nią wspomnienia.

To też miejsce na słowa pociechy i współczucia skierowane do bliskich osoby zmarłej. Możemy także zaoferować im pomoc i wsparcie w trudnym czasie.

- końcowy zwrot grzecznościowy

Kondolencje kończymy zwrotem grzecznościowym, np. Z wyrazami szacunku, Z poważaniem.

- podpis

Podpisujemy się imieniem i nazwiskiem.

Komentarze