Jak napisać konspekt

Konspekt jest szczegółowym planem dłuższej wypowiedzi. Porządkuje treści i nadaje im określony kierunek. Podczas pisania konspektu pamiętaj o podziale tekstu na szczegółowe zagadnienia i logiczną strukturę. Pisz konkretnie, rzeczowo i zwięźle.

Co to jest konspekt?

Konspekt to forma wypowiedzi, której celem jest przedstawienie szczegółowego planu dłuższego tekstu. Jest rodzajem schematycznego zapisu porządkującego treści.

Jak napisać konspekt?

W pisaniu konspektu bardzo ważne jest ustalenie porządku i hierarchii omawianych treści. Niemniej istotny jest konkretny, rzeczowy i zwięzły język.

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze układ konspektu.

2. Określ ujęcie omawianego tematu.

3. Uporządkuj omawiane treści.

4. Podziel treści na szczegółowe zagadnienia.

5. Stosuj zdania pojedyncze i równoważniki zdań.

6. Zadbaj o logiczną strukturę konspektu.

7. Pisz konkretnie, rzeczowo i zwięźle.

8. Dbaj o poprawność językową.

Schemat konspektu

Konspekt zwykle zawiera następujące elementy:

- temat i podstawowe informacje

Sformułuj temat, problem, tezę omawianego zagadnienia, określ ujęcie tematu.

Zaprezentuj wykorzystaną literaturę.

- prezentacja treści

Zasadnicza część konspektu to miejsce na omówienie sformułowanych problemów i pytań, argumentację, przykłady i dowody. To prezentacja ramowego planu właściwej wypowiedzi.

- wnioski

Ostatnia część konspektu to miejsce na podsumowanie, wnioski, ocenę.

Komentarze