Jak napisać list do znajomego

List to wypowiedź pisemna skierowana do określonego adresata, w tym wypadku do znajomego. Taki list ma charakter prywatny, a jego celem jest utrzymanie kontaktu, bardziej szczegółowo to natomiast przekazanie określonych informacji.

 

Co to jest list do znajomego?

List do znajomego należy do korespondencji nieoficjalnej, prywatnej. Z tego też względu nie obejmują go ścisłe wymogi formalne, niemniej jednak podczas pisania warto trzymać się kilku zasad.

Celem listu do znajomego jest zwykle przekazanie informacji, relacja z wydarzeń, podzielenie się wrażeniami czy emocjami, a przede wszystkim podtrzymanie kontaktu.

Jak napisać list do znajomego?

List do znajomego składa się z trzech elementów: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Obejmuje ponadto nagłówek, miejscowość i datę, zwrot grzecznościowy oraz podpis, ewentualnie PS.

Ze względu na to, że list do znajomego należy do korespondencji prywatnej, to jego język może być potoczny, zawierać kolokwializmy, skróty itd.  

Wymogi formalne nie są sztywne, ale z całą pewnością nie powinno się pomijać jego najważniejszych elementów.

Wskazówki:

1. Pamiętaj o właściwym formacie daty.

2. Zwróć uwagę na interpunkcję w nagłówku: po zwrocie „cześć”, po którym następuje imię adresata, należy postawić przecinek, np. Cześć, Kasiu!; jeśli powitanie nie kończy się wykrzyknikiem, to stawiamy po nim przecinek, a kolejne zdanie listu zaczynamy małą literą. 

3. W nagłówku zaleca się używanie imienia adresata w wołaczu (np. Kasiu, Basiu, Jacku).

4. Pisz zrozumiale dla odbiorcy.

5. Podziel list na akapity – będzie bardziej czytelny i przejrzysty.

6. Pamiętaj, żeby zaimki pisać wielką literą, np. Ciebie, Ty, Tobie.

7. W liście prywatnym nie musisz podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem.

8. Pamiętaj również o właściwym zaadresowaniu koperty, jeśli wysyłasz list drogą tradycyjną.

Schemat listu do znajomego

List do znajomego ma trójdzielną budowę. Zawiera ponadto oznaczenie miejscowości i daty, nagłówek, końcowy zwrot grzecznościowy, podpis i opcjonalnie PS.

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieszczamy w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą piszemy po przecinku, np.

Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- nagłówek

Nagłówek to miejsce na przywitanie się ze znajomym, np. Cześć, Kasiu!, Hej, Jacku!, Droga Gosiu itd. 

- wstęp

Pierwsza część listu do znajomego to miejsce na pozdrowienie, niekiedy to wyłożenie powodu czy celu pisania listu.

To tutaj możemy podziękować za list, przeprosić za ewentualną zwłokę w odpowiedzi itd.

- rozwinięcie

Środkowa część listu to jego właściwa treść. To tu zamieszczamy informacje, które chcemy przekazać odbiorcy, dzielimy się wrażeniami, wyłuszczamy sprawę, z którą się zwracamy do znajomego, relacjonujemy zdarzenia etc. – wszystko w zależności od celu listu. 

- zakończenie

Ostatnia część listu do znajomego to miejsce na zamknięcie poruszanych tematów, podsumowanie etc. Tu możemy również wyrazić swoje życzenie (np. oczekiwania na odpowiedź zwrotną).

- zwrot grzecznościowy

Zwrotem grzecznościowym kończącym list do znajomego może być: Pozdrawiam, Buziaki, Całusy, Trzymaj się, Do zobaczenia itp.

- podpis

Na koniec podpisujemy list swoim imieniem.

- PS

PS, czyli postscriptum (dosłownie "po liście"), dodajemy na końcu listu po podpisie, kiedy chcemy dodać coś, czego zapomnieliśmy zawrzeć w treści. 

Komentarze

~ ktosek
4/28/22, 3:02 PM
Dziękuje za podpowiedź
~ Gold Pancake
4/14/21, 7:13 AM
Dziękuje
~ Imię lub nick
4/8/21, 7:40 AM
Napisz komentarz
~ michał
10/12/20, 7:27 PM
dzienki