Jak napisać list motywacyjny

List motywacyjny to tekst, który odpowiada na konkretną ofertę pracy i jest kierowany do określonego adresata. Wyraża motywację do podjęcia pracy na danym stanowisku. Podczas pisania listu motywacyjnego trzymaj się faktów i przedstaw korzyści, jakie przyniesie pracodawcy zatrudnienie ciebie.

 

Co to jest list motywacyjny?

List motywacyjny to forma wypowiedzi, której celem jest wyrażenie woli podjęcia pracy na określonym stanowisku, motywacji do jego objęcia oraz uzasadnienia swojej kandydatury. Jest odpowiedzią na konkretną ofertę pracy.

Jak napisać list motywacyjny?

Forma i treść listy motywacyjnego w dużym stopniu zależy od stanowiska, o które się ubiegasz, od twojego doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności i kompetencji, a także od twojej kreatywności i pomysłowości.

Niemniej jednak są pewne stałe elementy, które powinny znaleźć się w jego treści.

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze treść listu motywacyjnego.

2. Pisz list motywacyjny do konkretnego pracodawcy. 

3. Postaraj się o oryginalny początek listu motywacyjnego. Jego klasyczny schemat zawiera wstęp, który jest nawiązaniem do oferty pracy i prezentację swojej kandydatury. Tymczasem warto rozpocząć go inaczej, w sposób niebanalny, unikając przy tym utartych zwrotów. To zwiększy twoją szansę na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

4. Pisz konkretnie, rzeczowo i zrozumiale.

5. Wskaż, skąd wiesz o ofercie pracy

6. Przytocz przykłady swoich osiągnięć i sukcesów, a także autorskich rozwiązań. Poprzyj to konkretnymi przykładami.

7. Wskaż powody, dla których chcesz pracować akurat w tym miejscu. Przydatne w tym może okazać się zapoznanie z profilem działalności firmy itp.

8. W treści listu motywacyjnego zawrzyj informacje, których nie ma w twoim CV.

9. Skup się na korzyściach dla pracodawcy z zatrudnienia ciebie.

10. Postaraj się zaciekawić osobę, która prowadzi rekrutację.

11. Dokumenty aplikacyjne wysyłaj zawsze z oficjalnego adresu e-mail, składającego się z twojego imienia i nazwiska.

12. Zadbaj o formę listu motywacyjnego, przemyśl jego kształt graficzny, dziel tekst na akapity.

13. Zwróć uwagę na długość tekstu – list motywacyjny nie powinien być zbyt długi i rozwlekły.

14. Dbaj o poprawność językową.

Schemat listu motywacyjnego

List motywacyjny powinien zawierać następujące elementy:

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieść w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą pisze się po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- dane nadawcy

Dane nadawcy umieść po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

- dane odbiorcy

Dane odbiorcy (dane pracodawcy) umieść poniżej danych nadawcy.

- zwrot grzecznościowy

List zacznij od zwrotu grzecznościowego, np. Szanowny Panie. Szanowna Pani, Szanowni Państwo.

Dobrze jest w tym miejscu wskazać konkretną osobę, jeśli wiesz, kto zajmuje się sprawami rekrutacji.

- formuła początkowa

Wyraź wolę podjęcia pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o pracę.

- treść listu motywacyjnego

W treści listu motywacyjnego odwołaj się do swojego doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności, mocnych stron, kompetencji, predyspocyji, zainteresowań, działalności dodatkowej, cech charakteru, ukończonych kursów i szkoleń (wybierz te, które pasują do stanowiska, o które się ubiegasz).

Możesz również wypunktować powody, dla których warto zaprosić cię na rozmowę kwalifikacyjną, a w konsekwencji zatrudnić.

Wyraź nadzieję na spotkanie.

- końcowy zwrot grzecznościowy

List motywacyjny zakończ zwrotem grzecznościowym w rodzaju: Z poważaniem, Łączę wyrazy szacunku.

- podpis

Pod listem motywacyjnym należy się podpisać imieniem i nazwiskiem.

Komentarze

~ ok
1/23/23, 3:49 PM
ok