Jak napisać mail do wykładowcy

Mail do wykładowcy jest wypowiedzią, którą kierujemy do określonego adresata. To jedna z form użytkowych, której głównym celem jest załatwienia jakiejś sprawy związanej ze studiami. Podczas pisania maila do wykładowcy zwróć uwagę na jego formę i styl oraz poprawność językową.

 

Co to jest mail do wykładowcy?

Mail do wykładowcy należy do korespondencji oficjalnej. To wiadomość o charakterze użytkowym, którego celem jest zwykle załatwienie jakiejś sprawy, przekazanie informacji albo zadanie pytania.

Jak napisać mail do wykładowcy?

Mail do wykładowcy to wypowiedź o charakterze formalnym, dlatego podczas jego pisania należy zadbać o odpowiednią formę, styl, dobór słownictwa i inne ważne kwestie. Tego rodzaju wiadomość powinna być przede wszystkim zrozumiała i komunikatywna oraz wyrażać szacunek do adresata.

Wskazówki:

1. Pamiętaj, żeby mail wysłać z konta pocztowego, którego nazwa brzmi poważnie (najlepiej żeby zawierała twoje imię i nazwisko albo inicjał imienia i nazwisko itp.).

2. Upewnij się co do stopnia naukowego wykładowcy, do którego mail wysyłasz (sporym nietaktem byłoby jego zaniżenie).

3. Nie zapomnij o temacie wiadomości. Co ważne, mail bez tematu może zostać pominięty.

4. Po zwrocie grzecznościowym postaw przecinek, a kolejne zdanie rozpocznij małą literą (np. Szanowny Panie Profesorze, zwracam się z prośbą o...).

5. Pisz zwięźle, krótko i rzeczowo.

6. Pamiętaj, żeby w treści wiadomości zawrzeć informacje, takie jak: kierunek i rok studiów, tryb studiów oraz przedmiot, którego sprawa dotyczy – wykładowca nie będzie miał wątpliwości, z czym się do niego zwracasz.

7. Dbaj o poprawność językową.

8. Nie używaj emotikonek.

Schemat maila do wykładowcy

Mail do wykładowcy powinien zawierać następujące elementy:

- temat wiadomości

Temat wiadomości powinien być sformułowany zwięźle i zrozumiale – tak aby wykładowca od razu wiedział, o jaką sprawę chodzi.

- zwrot grzecznościowy

Mail rozpoczynamy od zwrotu grzecznościowego, najlepiej Szanowny/a Panie/Pani, dołączając do niego tytuł naukowy, np. Szanowny Panie Profesorze.

- treść wiadomości

Po zwrocie grzecznościowym następuje miejsce na właściwą treść maila. Opisz sprawę zwięźle i zrozumiale.

- pożegnanie

Wiadomość najlepiej zakończyć zwrotem grzecznościowym, takim jak: Z poważaniem, Z wyrazami szacunku, Łączę wyrazy szacunku.

- podpis

Pod zwrotem grzecznościowym należy podpisać się imieniem i nazwiskiem.

Komentarze