Jak napisać mowę pogrzebową

Mowa pogrzebowa jest rodzajem przemówienia, które wygłasza się w czasie uroczystości pogrzebowych. To forma pożegnania i pociechy dla bliskich osoby zmarłej, wyraz żalu po stracie oraz szacunku i uznania dla zmarłego. Podczas pisania mowy pogrzebowej pamiętaj o takcie i odpowiednim doborze słów oraz treści.

 

Co to jest mowa pogrzebowa?

Mowa pogrzebowa to forma wypowiedzi, której celem jest pożegnanie osoby zmarłej, wyrażenie żalu po jej odejściu i pociecha dla żałobników.

Wygłasza się ją – jak mówi sama nazwa – podczas pogrzebu. Jej treść adresowana jest do jego uczestników.

Mowa pogrzebowa jest wyrazem pamięci, więzi i szacunku w stosunku do osoby zmarłej. 

Jak napisać mowę pogrzebową?

Z uwagi na okoliczności i towarzyszące emocje napisanie mowy pogrzebowej jest niewątpliwie zadaniem niełatwym. Warto więc dobrze przemyśleć jej treść i formę. Należy również pamiętać, że w mowie pogrzebowej nie powinno zawierać się tematów bolesnych i obraźliwych. 

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze treść mowy pogrzebowej - okoliczności jej towarzyszące są naprawdę wyjątkowe.

2. Zachowaj takt i delikatność.

3. Wykaż szacunek do osoby zmarłej i uczestników pogrzebu.

4. Pamiętaj, że będziesz zwracać się do osób pogrążonych w żałobie.

5. Dostosuj język, styl, formę i treść do okoliczności i odbiorcy.

6. W treści mowy pogrzebowej możesz zawrzeć wspomnienia związane z osobą zmarłą, anegdoty, charakterystyczne cechy itp. 

7. Unikaj treści o charakterze prywatnym, wstydliwym i bolesnym.

8. Zwróć uwagę na długość – mowa pogrzebowa nie powinna być zbyt długa i rozwlekła. Uważaj, żeby nie znudzić słuchaczy i nie zapominaj, że to tylko jedna z części uroczystości.

9. Pamiętaj, że mowa pogrzebowa jest tekstem, który – jak sama nazwa wskazuje – przeznacza się do wygłoszenia.

10. Dbaj o poprawność i grzeczność językową.

Schemat mowy pogrzebowej

Mowa pogrzebowa powinna zawierać następujące elementy:

- zwrot do adresata

Mowę pogrzebową należy rozpocząć od zwrotu do uczestników pogrzebu, to np. Drodzy zebrani.

- cel mowy pogrzebowej

Określ i nazwij cel wygłoszenia mowy i powód zebrania (np. Spotkalismy się tu, aby pożegnać...).

- przedstawienie osoby zmarłej i określenie relacji łączącej go z przemawiającym

To w tym miejscu zawiera się ogólne informacje na temat zmarłego, główne role przez niego pełnione itd. oraz swoje z nim związki.

- opis zmarłego i pochwała jego zasług

W tym miejscu mówi się o życiu zmarłego i ewentualnie jego ostatnich dniach, o zasługach, dokonaniach, charakterystycznych cechach itp.

- pożegnanie zmarłego

Następnie żegnamy zmarłego i zapewniamy o pamięci o nim.

W tym miejscu można wyszczególnić również najbliższe osoby zmarłego, jego rodzinę, przyjaciół i znajomych.

- podziękowania dla zebranych

Na koniec dziękujemy zebranym za przybycie i udział w ostatnim pożegnaniu.

 

Komentarze