Jak napisać notatkę biograficzną

Notatka biograficzna jest krótką prezentacją określonej osoby, jej życia, działalności i dokonań. To inaczej skrócona i skondensowana forma biografii. Podczas pisania notatki biograficznej dokonuj umiejętnej selekcji informacji, pisz zwięźle, konkretnie i rzeczowo.

 

Co to jest notatka biograficzna?

Notatka biograficzna to forma wypowiedzi, która ma na celu przekazanie najważniejszych informacji na temat życia, działalności i dokonań określonej osoby.

Jest skróconą formą biografii, zawierającą tylko najbardziej istotne fakty i sprawy.

 

Jak napisać notatkę biograficzną?

W pisaniu notatki biograficznej najważniejsze jest zawarcie kluczowych informacji, a więc wcześniejsza odpowiednia ich selekcja.

Wskazówki:

 • Pisz zwięźle, konkretnie i rzeczowo.
 • Pamiętaj, że notatka biograficzna zawiera tylko najważniejsze i kluczowe informacje.
 • Dokonaj umiejętnej selekcji informacji.
 • Zachowaj obiektywizm.
 • Unikaj emocjonalnego tonu i językowych ozdobników.
 • Zwróć uwagę na długość tekstu – notatka biograficzna to krótka forma.
 • Dbaj o poprawność językową.

 

Schemat notatki biograficznej

Notatka biograficzna zawiera zwykle następujące informacje dotyczące prezentowanej osoby:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia oraz data, miejsce i ewentualnie przyczyna śmierci,
 • ogólne informacje, np. narodowość, zawód, sytuacja rodzinna etc.,
 • informacje na temat wykształcenia,
 • informacje na temat działalności różnego rodzaju, dokonań, sukcesów itd.,
 • informacje na temat publikacji.

Komentarze