Jak napisać odwołanie

Odwołanie jest pismem mającym na celu wyrażenie prośby o ponowne rozpatrzenie naszej sprawy i zmianę niekorzystnych dla nas postanowień. Podczas pisania odwołania pamiętaj, żeby dokładnie wskazać decyzję, od której się odwołujesz. Nie zapomnij przedstawić swoich oczekiwań.

 

Co to jest odwołanie?

Odwołanie to forma wypowiedzi, której celem jest wyrażenie prośby o ponowne rozpatrzenie określonej sprawy. Nadawcą odwołania jest osoba niezadowolona z podjętych w stosunku do niej decyzji.

Jak napisać odwołanie?

W pisaniu odwołania najważniejsze jest, aby dokładnie wskazać przedmiot naszego niezadowolenia (czyli wydaną decyzję, którą oceniamy jako niekorzystną) oraz wyraźnie określić swoje oczekiwania co do zmiany postanowień.

Wskazówki:

1. Przemyśl dobrze treść odwołania.

2. Pisz konkretnie, rzeczowo i zrozumiale.

3. Określ dokładnie przedmiot i cel odwołania.

4. Wyraź precyzyjnie swoje żądania i oczekiwania.

5. Zgromadź potrzebne argumenty.

6. Postaraj się dokładnie przedstawić swoje wątpliwości i niezadowolenie z podjętej w stosunku do ciebie decyzji.

7. Unikaj emocjonalnego stylu i językowych ozdobników.

8. Dbaj o poprawność i grzeczność językową.

Schemat odwołania

Odwołanie zawiera następujące elementy:

- miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieść w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą pisze się po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

- dane nadawcy

Dane nadawcy (czyli dane osoby piszącej odwołanie) umieść po lewej stronie poniżej miejscowości i daty.

- dane odbiorcy

Dane odbiorcy umieść poniżej danych nadawcy.

- nagłówek

Nagłówek, o treści „Odwołanie” lub „Odwołanie od decyzji...”, umieść na środku.

- treść odwołania

W treści odwołania przedstaw decyzję, którą oceniasz jako krzywdzącą.

Wskaż, na czym polegają nieprawidłowości związane z wydaną decyzją.

Przedstaw swoje oczekiwania i żądania co do zmiany postanowień.

Wyraź również nadzieję na pozytywne rozpatrzenie prośby.

- podpis

Pod odwołaniem należy się podpisać imieniem i nazwiskiem.

- informacja o załącznikach

Jeśli wraz z odwołaniem przesyłasz załączniki, zrób ich listę.

Komentarze