Jak napisać ogłoszenie

Ogłoszenie jest krótką wypowiedzią, którą podaje się do wiadomości publicznej. To jedna z form użytkowych, której głównym celem jest przekazanie informacji. Podczas pisania ogłoszenia zwróć uwagę, żeby podać niezbędne dane i zadbaj o jasność przekazu.

 

Co to jest ogłoszenie?

Ogłoszenie to krótka forma przekazu informacji. Jego celem jest powiadomienie kogoś o czymś. Treść ogłoszenia jest podawana do wiadomości publicznej, co odbywa się za pośrednictwem mediów (radio, telewizja, Internet, prasa) lub na specjalnych tablicach (czy słupach) ogłoszeniowych.

Ogłoszenie może dotyczyć rozmaitych spraw, to np. oferty sprzedaży czy kupna, zapowiedź wydarzenia, oferta pracy, ogłoszenie o znalezieniu lub zgubieniu czegoś, ogłoszenie o przetargu itd.

Ogłoszenia są adresowane do różnych grup w zależności, czego dotyczą.

Jak napisać ogłoszenie?

Ogłoszenie to przede wszystkim informacja dla odbiorców. W zależności od rodzaju i przedmiotu ogłoszenia informacje w nim zawarte będą różne. Forma przekazu może także różnicować się w zależności od medium (np. ogłoszenie w prasie a ogłoszenie w telewizji).

Najbardziej istotne jest jednak podanie niezbędnych informacji, niekiedy również zalet czy korzyści płynących z odpowiedzi na ogłoszenie i skorzystania z oferty.

Wskazówki:

1. Pamiętaj, żeby w treści ogłoszenia zawrzeć najważniejsze informacje, które pozwolą odbiorcy zidentyfikować to, co masz do przekazania (np. jeśli chcesz coś sprzedać, wyjaśnij, co to dokładnie jest, w jakim jest stanie, jak wygląda, podaj cenę itd.; jeśli ogłoszenie dotyczy znalezionej lub zgubionej rzeczy, to napisz, kiedy i gdzie ją zgubiłeś/znalazłeś, jak wygląda, kiedy i gdzie rzecz można odebrać itd.; jeśli ogłoszenie dotyczy wydarzenia, przykładowo koncertu, występu itp., to podaj szczegóły wydarzenia, ceny biletów, dokładne dane adresowe i datę itd.).

2. Pamiętaj o podaniu danych kontaktowych – zwykle ogłoszenia tego wymagają. Niekiedy przydatne mogą okazać się alternatywne źródła kontaktu (np. zarówno numer telefonu, jak i adres e-mail).

3. Pisz zwięźle, zrozumiale i treściwie.

4. Przedstaw zalety i korzyści.

5. Dbaj o poprawność językową.

Schemat ogłoszenia

Ogłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

- nagłówek

Nagłówek powinien być sformułowany w sposób jasny i zrozumiały – to pierwsza informacja, która trafia do odbiorców. Jego treść powinna wyjaśniać, czego ogłoszenie dotyczy.

- treść ogłoszenia

Najważniejsza część ogłoszenia to informacje dotyczące jego przedmiotu.

W zależności od tego, czego dotyczy ogłoszenie, zawrzyj w jego treści najbardziej istotne dane. 

- dane kontaktowe

Jeśli sprawa wymaga kontaktu, to podaj niezbędne do tego dane.

Komentarze

~ korneliss
5/30/23, 8:37 PM
mi tam pomogło dzieki
~ yourmum
5/23/22, 7:57 PM
nie polecam slabo wytlumaczone