Jak napisać opis postaci

Opis postaci to tekst, który przedstawia określoną osobę. Tego typu prezentacja skupia się na jej cechach zewnętrznych. Podczas pisania opisu postaci dbaj o bogate słownictwo. Uporządkuj informacje o opisywanej osobie i przedstaw je w odpowiedniej formie i kolejności.

 

Co to jest opis postaci?

Opis postaci to forma wypowiedzi, której celem jest prezentacja określonej osoby. To rodzaj tekstu, który koncentruje się na cechach zewnętrznych postaci.

Opis może dotyczyć postaci fikcyjnej lub realnej.

Jak napisać opis postaci?

Opis postaci ma budowę trójdzielną (wstęp, rozwinięcie i zakończenie), a każda z jego części ma określony cel.

Wskazówki:

1. Zbierz wszystkie potrzebne informacje o postaci.

2. Uporządkuj zgromadzone informacje.

3. Dbaj o bogate słownictwo.

4. Postaraj się, żeby opis był barwny i ciekawy.

5. Pisz rzeczowo i zrozumiale.

6. Używaj wielu przymiotników, ale unikaj ich wyliczania.

7. Popieraj swoje twierdzenia przykładami.

8. Dbaj o poprawność językową.

Schemat opisu postaci

Opis postaci zawiera następujące elementy:

Wstęp

Wstęp to miejsce na zawarcie podstawowych informacji o opisywanej postaci: imię i nazwisko, płeć, wiek, miejsce zamieszkania, zawód, jej ogólna sytuacja itd.

Rozwinięcie

Zasadnicza część tekstu to miejsce na szczegółowy opis postaci.

Opisz budowę ciała i sylwetkę, kształt i rysy twarzy, kolor oczu i włosów, sposób ubierania się, a także sposób poruszania i mówienia.

Nazwij cechy charakteru, określ rodzaj usposobienia itp.

Zakończenie

W ostatniej części zawrzyj własną ocenę postaci. Możesz napisać, czy wzbudza twoją sympatię, czy wręcz przeciwnie i dlaczego, jakie wrażenia wywołuje itp.

Komentarze

~ BARTEK
10/19/20, 4:27 PM
Bardzo fajne
~ nikt
10/18/20, 11:00 AM
thanks
~ adamix
10/17/20, 7:11 AM
dziękujemy
~ michał
10/12/20, 6:37 PM
lol ale fajne